bursa bayan escort bayan escort bursa escort bursa bayan bursa eskort bursa elit escort bursa vip escort bursa escort kızlar
elit escort anadolu yakası escort bayan escort beşiktaş escort kadıköy escort beylikdüzü escort
sakarya escort kocaeli escort escort bayan bodrum bodrum bayan escort
illegal bahis
porno indir porno hd sex türkçe porno türbanlı porno
HABER AKIŞI

Akut Myokard İnfarktüsü ve Hastane Öncesi Acil Yaklaşım (MI)

 Tarih: 31-07-2018 17:29:00  -   Güncelleme: 31-07-2018 19:55:24
Akut myokard iskemisine bağlı gelişen tüm semptomlar, Akut Koroner Sendrom (AKS) olarak tanımlanır. Hastane Öncesi Acil Bakımda, hastaların önemli bir kısmını oluşturur. Dünya geneli ölümlerin ilk sırasında yer alır. AKS’li hastaların yaklaşık % 50’sinde hastaneye ulaşmadan kardiyak arrest gelişir

EPİDEMİYOLOJİ

Her yıl 200.000 yeni koroner olay gelişmektedir.
• Her yıl ülkemizde yaklaşık 130.000 kişi AMI nedeniyle ölmekte…
• AMI geçirenlerde:
 - Hastane içi mortalite %13
 - 30 günlük mortalite %15
 - 1 yıllık mortalite %23
 - Takip eden her yıl için mortalite %6-15
AKS’nin nedeni, koroner arterlerin arterosklerotik plakla daralması ya da tıkanması sonucu gelişir.
Myokard; oksijen ihtiyacını, koroner arterlerin sağladığı dolaşımla karşılarlar, arterioskleroz nedeniyle daralan arterler yeterince dolaşım sağlayamazlar  ve daralan damarın beslediği bölgede iskemi meydana gelir.
Daralan koroner damarın tıkanması ile iskemi uzar, infarktüs gelişir. Saatler sonra kan akımının ve oksijenin gidemediği bölgede geri dönüşsüz myokard hasarı nekroz gelişir.


UNSTABLE (KARARSIZ) ANGİNA PEKTORİS İSKEMİ FAZI !!!
İlk kez olan veya son 2 ay içinde başlayan veya şiddeti süresi ve sıklığı artan, geçmesi için giderek daha fazla ilaç alması gereken, ağrının eforla birlikte artıp azalan, bütün anjinal yakınmalar kararsız anjina olarak tanımlanır. 
Unstabil anginada koroner arterdeki darlık ciddi boyuttadır ve oluşan iskemiden myokardın perfüzyonu olumsuz etkilemektedir. 
Hastane öncesi acil bakımda semptomatik tedavi uygulanmalıdır. Ağrının kesilmesi için nitrat ve oksijen uygulanması gibi…


AKUT MYOKARD İNFARKTÜSÜ
İnfarktüsün nedeni kısaca kolesterolle ve lipit ile dolu plak tarzında lezyonların damarı tam tıkamasıdır. 
Tıkanma sonucu kan akımı tamamen kesilirse ölüme yol açabilen infarktüs ortaya çıkabilmektedir. 
Tam tıkanma ile birlikte hücreler oksijensiz kalmaya başlar. Oksijensiz kalan hücrelerde 2-4 saat sonra nekroz gelişmeye başlar. 
Hastane Öncesi Acil Bakımda amaç geri dönüşümsüz olan bu nekroz başlayıncaya kadar, komplikasyonları ve mortaliteyi azaltmaya yönelik tedavinin başlanmasıdır.
AMI tanısı koymak için, hastadaki klinik bulguların doğru takibi, doğru alınmış anamnez ve kardiyak enzimlerdeki değişikliklerle birlikte doğru yorumlanmış bir EKG oldukça önemlidir.
Hastane Öncesi Acil Bakımda, laboratuvar testleri yapmak mümkün değildir. ( CK-MB, Miyoglobin ve Troponin )


Bu nedenle, hastanın kliniği ve anamnezi ile birlikte EKG ön plana çıkmaktadır.
AMI’yın en önemli EKG bulgusu ST segment ELEVASYONUDUR. Bununla birlikte tipik ST elevasyonu bulgusu dışında da EKG değişiklikleri olabilir.


NOT: Unutulmamalıdır ki her göğüs ağrısı AMI değildir. Altta yatan kardiyak sebeplerde araştırılmalıdır. 
AMI dünya genelinde en sık ölümcül hastalıktır. Bu nedenle aksi ispatlanmadığı sürece hastane öncesi acil bakımda, her göğüs ağrısında AKS şüphesi gözden kaçırılmamalıdır. Bizler Hastane Öncesi Acil Bakımda, hastanın kliniğine paralel doğru yorumlanmış EKG, AMI’li hastalarda paha biçilemez değerdedir...


AMI İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ
Kalp Krizinin Değiştirilemeyen Risk Faktörleri; Kalıtım, Cinsiyet, Irk ve İleri yaştır.
Kalp Krizinin Değiştirilebilen Risk Faktörleri; Sigara, Yüksek kolesterol, Hipertansiyon, Fiziksel Hareketsizliktir.
Diğer Faktörler: Diyabet, Şişmanlık ve Stres.

İYİ BİR ANAMNEZ !
S- Semptom ve bulgular; Göğüs ağrısı, solunum sıkıntısı vs.
A- Alerji ve Alışkanlıklar; Alkol kullanımı, sigara kullanımı vs.
M- Kullandığı İlaçlar; Antihipertansifler, nitratlar, Coraspin vs.
P- Geçmiş Tıbbi Hikayesi; Hipertansiyon, Daha önce geçirmiş olduğu Kalp Krizi vs.
L- En Son Yediği; Yoğun bir akşam yemeği vs.
E- Olaya Götüren Sonuçlar; Dayanılmaz göğüs ağrısı, senkop atağı vs.
O- Başlangıcı; Ne zaman Başladı; 10 dakika, 2 saat, 1 gün önce vs.
P- Provoke eden durumlar; Hastanın pozisyonu ağrıyı etkiliyor mu? Ağrı başladığında hasta ne yapıyordu? vs.
Q- Nitelik; Batıcı, yanıcı, sıkıştırıcı, kramp tarzında vs.
R- Bölgesi; Ağrı nereye yayılıyor? Çeneye, omuza vs.
S- Şiddeti; 1 ile 10 arası bir ölçek. Hasta kaç puan veriyor?
T- Zamanla ilişkisi; Ne zamandır sürüyor, 20 dakikadır sürekli artan, ara ara kesilip, şiddetlenen vs.

AMI HASTADA KLİNİK ÖZELLİKLER
Hastane öncesi acil bakımda hastanın zamanında tanılanması hayat kurtarıcıdır. 
GÖĞÜS AĞRISI; Göğüste yanma, baskı hissi, şiddetli ağrı olarak tarif eder.
Ağrı 20 dakikanın üzerinde sürer.
Ağrı efor ilişikli değildir, yenilen ağır yemekler, stres provoke edebilir.
Ağrı, yaygın ve bazen yanma şeklinde, bazen de göğüs kafesi üzerinde basınç yaratıcı ve sıkıştırıcı olabilir.
Ağrı genellikle sternum bölgesinde (retrosternal) veya sol prekordiyal bölgededir.
Ağrı; en sık boyun, alt çene, sol omuz, sol kol iç yüzüne, sol el 3.4.5. parmak uçlarına yayılır.
Hasta ağrısını genellikle dayanılmaz olarak tanımlar.
Şiddeti son zamanda artan ama daha önce ara ara olan göğüs ağrısından bahseder ya da hasta ilk defa böyle bir ağrı hissettiğini belirtebilir.
Genellikle nitratlara yanıt vermez.
Hastada plevra ağrısı ve solunum sıkıntısı olabilir.

GÖĞÜS AĞRISINA EŞLİK EDEN SEMPTOMLAR; Hazımsızlık, terleme, palpitasyon, bulantı, kusma ağrı ile birlikte görülebilir.

EK BULGULAR; Hipertansiyon öyküsü AMI hastaların en az yarısında olan bir özelliktir. Sistolik kan basıncı 180 mmHg’nın üzerinde veya 90 mmHg’nın altında olması prognozu kötü etkiler. AMI sonrası taşiaritmi ya da bradiaritmi görülebilir. Solunum sıkıntısı ile birlikte solunum sayısında da artma görülebilir.

NOT: Bununla birlikte AMI hastalarının %40’ında atipik bulgular ortaya çıkar. Bu hastalarda göğüs ağrısı, nefes darlığı ve terleme yerine üst sindirim sistemi belirtileri, epigastrium bölgede ağrı, aşırı halsizlik ve senkop gibi atipik bulgular görülebilir. Buna SESSİZ AMI denir. Özellikle gençlerde, 85 yaş üstü yaşlılarda, kadınlarda ve diyabetlilerde atipik bulgularla daha sık karşılaşılır. Bu durumlarda uyanık olunmalıdır. AMI olabilir mi? Şüphesi akıllara gelmelidir. 

MYOKARD İNFARKTÜSÜNDE EKG DEĞİŞİKLİKLERİ 
AKS’de en önemli EKG bulgusu ST elevasyonudur. AMI, Ekg’de ST elevasyonunun görülüp-görülmemesine göre ikiye ayrılmaktadır. 
ST elevasyonlu MI (STEMI), tanısı koroner arterde tam tıkanmayı tarif eder ve zaman kaybetmeksizin fibronolotik tedavinin başlamasını gerektirir.


Ancak AMI belirti ve bulguların görüldüğü her hastada tipik ST elevasyonu görülmeyebilir. Bu durum ST elevasyonu olmayan MI (NSTEMI) olarak tanımlanır. 
Bunun dışında bazı EKG değişiklikleri görülebilir. Bunlar ST depresyonu, spesifik olmayan  ST değişiklikleri, T dalgası değişiklikleri olabilir.


ST elevasyonunun anlamlı olabilmesi için iki komşu ekstremite derivasyonunda olması gerekir.
ST elevasyonunun normal sınırlarının üzerine çıkmasına gros elevasyon olarak tanımlanır
Gros elevasyonda ST elevasyonu 10 mV’un üzerine çıkabilmekte, mezar taşı görünümlü R dalgası ortaya çıkabilmektedir

 

AKS’li HASTALARDA HASTANE ÖNCESİ YAKLAŞIM
Hastane Öncesinde semptomatik tedavi yani ağrının azaltılması (MONA)
Komplikasyonlara yönelik tedavi (Kardiyak arrest ve mortaliteyi önlemek)
Fibronolotik Tedavidir. (Ülkemizde hastane öncesinde tedavi protokolünde yeri yoktur)


Semptomatik Tedavi
Hastanın pozisyonu önemlidir. Fowler veya Semifowler pozisyonda tutulmalıdır.
Sıkan giysileri varsa çıkartılmalı veya gevşetilmelidir.
Hasta öksürtülmelidir. Oksijen desteği solunum güçlüğü veya pulmoner konjesyonda uygulanmalıdır. 
P02 %92 nin altında dakikada 6-8 lt/dk akış hızında GDM ile verilmelidir. Komplike olmayan infarktüslerde hiperoksemi zararlı olabilir ve infaktüs alanı genişleyebilir.
AKS’li hastalarda psikolojik destek önemlidir.
Hasta asla yürütülmemelidir.
Mümkün olduğunca az konuşturulmalıdır.
Hasta alanda gereksiz zaman kaybı yaşanmamalıdır. Koroner Anjiografisi olan merkeze tranpotu gerçekleştirilmelidir.

Aspirin 160-300 mg verilmelidir. Eğer gün içerisinde aldıysa 160 mg, kullanmadıysa 300 mg çiğnetilmelidir.
Damaryolu açılmalıdır. Gereksiz sıvı yüklemesinden kaçınılmalıdır. Hipotansiyon durumunda SKB 90 mmHg üzerinde tutulmalıdır.

Kardiyak monitorizasyonu yapılmalı mümkünse 12 derivasyonlu EKG’si çekilmelidir

Nitrat 5 mg SL 5’er dakika ara ile toplam 3 doz verilebilir. Vazodilatasyon etkisi vardır. Hipotansiton yapabilir. Her uygulamadan önce kan basıncı ölçümü yapılmalıdır.
SKB 100 mmHg nın altında verilmemelidir. 
Hastada İnferior AMI tanısı konulduysa nitrat kullanılmamalıdır. Bu hastaların genelinde hipotansiyon söz konusudur.
Cinsel Gücü artıran son 48 saat içinde Viagra, vardenafil veya tadafil kullanıp kullanmadığı sorgulanamalıdır. Kullanan hastalarda  nitrat kontreendikedir. 

Nitrata rağmen ağrının azalmadığı durumda MORFİN SÜLFAT uygulanmalıdır.
2-4 mg morfin sulandırılarak dakikada1 mg gidecek şekilde yavaş verilmelidir. (max: 10 mg)
Hipotansiyon durumunda kontreendikedir. SKB 100’ün altında dikkat edilmelidir.

Komplikasyonlara Yönelik Tedavi
En önemli Komplikasyon Kardiyak Arresttir. İYD için hazırlıklı olunmalıdır.
Diğer sık görülen tedavi kardiyak aritmilerdir. (İlgili bakım ve tedavi protokolü uygulanmalıdır.)

 

  Kaynak: 112AcilFm Eğitim Merkezi   Editör: islam çağrı çevik,SerhATT   Bu haber 3465 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Sağlık Personeli Eğitim Merkezi HABERLERİ
  Flash HABERLERİ
Hastane Yemeğinden Bu Seferde Böcek Çıktı!İnsan Yiyor bu Yemekleri Hastane Yemeğinden Bu Seferde Böcek Çıktı!İnsan Yiyor bu Yemekleri Fethiye Devlet Hastanesi personeline verilen yemeklerden böcek çıkması, yemekler..
Teröristler Hastane Önünde Nöbette Olan Bekçilere Ateş açtı Teröristler Hastane Önünde Nöbette Olan Bekçilere Ateş açtı Mardin Nusaybin Devlet Hastanesi önünde görevli bekçilere hain saldırı..
Tarlada Ameliyat Tarlada Ameliyat Mısır hasadı sırasında tarım işçisi E. Köklü biçerdövere iki ayağını birden kap..
Oksijen Yerine Azot Verilen Hastada Karar Oksijen Yerine Azot Verilen Hastada Karar Torbalı Devlet Hastanesi‘nde, anestezi sırasında oksijen yerine azot gazı verili..
  Sağlık Bakanlığı HABERLERİ
Sağlık Hizmetlerinde Teşkilat Şeması Değişti Sağlık Hizmetlerinde Teşkilat Şeması Değişti Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünde teşkilat şeması değişti Bünyesinde en çok g..
Sağlık Bakanından Barış Pınarı Harekatı Sağlık personeli Açıklaması Sağlık Bakanından Barış Pınarı Harekatı Sağlık personeli Açıklaması SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesine, toplam 962 dokt..
Sağlık Bakanı: Harekat bölgesinde yeterli sağlık personelimiz var Sağlık Bakanı: Harekat bölgesinde yeterli sağlık personelimiz var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yeterli sayıda sa..
Sağlık Bakanlığı Yeni Projelere İmza Atıyor Sağlık Bakanlığı Yeni Projelere İmza Atıyor Dr. Fahrettin Koca, Dünya Kanser Liderleri Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Kaz..
  Ambulans Kazası HABERLERİ
Ambulans kaza Yaptı ! Geçmiş Olsun Adana112 Ambulans kaza Yaptı ! Geçmiş Olsun Adana112 Adana Gürselpaşa 112 Acil Sağlık istasyonunda görev yapan Ercan Karataş, Merve Ö..
Ambulans kazası Geçmiş olsun Kastamonu112 Ambulans kazası Geçmiş olsun Kastamonu112 Kastamonu’nun Tosya ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması s..
Tır Ambulansa Çarptı ! Tır Ambulansa Çarptı ! Mardinde Barış Pınarı harekatı kapsamında görevli 7 nolu ASH 112 ekibi Mardin'd..
Ambulans Kaza Yapınca, Ambulans Personeli Şoka Girdi Ambulans Kaza Yapınca, Ambulans Personeli Şoka Girdi İhbar üzerine gittikleri köyden aldıkları hastayı hastaneye bıraktıktan sonra gö..
  KPSS HABERLERİ
KPSS 2019/4 Branş Sıralamaları,taban Puanlar ve Daha Fazla İçin Youtube Kanalımızdaki Videoyu İzliyebilirsiniz KPSS 2019/4 Branş Sıralamaları,taban Puanlar ve Daha Fazla İçin Youtube Kanalımızdaki Videoyu İzliyebilirsiniz 112AcilFm Sağlık Personelinin Sesi olarak 2019/4 tercih sonuçlarının en yüksek v..
2019 KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi 2019 KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yön..
Adalet:3600 Sadece Hemşirelere Verilirse.. Adalet:3600 Sadece Hemşirelere Verilirse.. Yaklaşık 1 yıldır memurların gündeminde olan 3600 meselesinde halen belirsizlikl..
KPSS 2018/2 Tercih Sonuçları Açıklandı KPSS 2018/2 Tercih Sonuçları Açıklandı KPSS 2018/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştir..
  Beyaz Kod HABERLERİ
Hasta,Doktorun Boynuna Jilet Attı ! Hekimler İsyan Etti Hasta,Doktorun Boynuna Jilet Attı ! Hekimler İsyan Etti Asistan Dr. Kadir Songür, bir hafta önce ilaç yazdığı Bayram K. tarafından, jil..
Beyaz Kod : Boksör gibi Hemşireyi ve Yaşlı HASTAYI YUMRUKLADI ! O Anlar KAMERALARA YANSIDI Beyaz Kod : Boksör gibi Hemşireyi ve Yaşlı HASTAYI YUMRUKLADI ! O Anlar KAMERALARA YANSIDI Beykoz'da aile sağlık merkezine gelen A.M.S isimli şahıs., sağlık personeli ile..
Beyaz Kod : 3 Kişi Doktoru DARB ETTİLER Beyaz Kod : 3 Kişi Doktoru DARB ETTİLER Konya Meram Eğitim Araştırma hastanesinde 3 kişi sebebi bilinmeyen nedenlerle do..
Beyaz Kod:Kadın Hasta Doktoru Darb Etti ! Beyaz Kod:Kadın Hasta Doktoru Darb Etti ! Diş ağrısı nedeniyle Aile Sağlık Merkezi'ne giden N.P. isimli kadın hasta, dokto..
  MAGAZİN HABERLERİ
Bilek Güreşi Şampiyonun Doktorluk Hayali Gerçek Oluyor Bilek Güreşi Şampiyonun Doktorluk Hayali Gerçek Oluyor 3 yıl önce katıldığı Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Gamz..
Milyoner Tıp Öğrencisinin Bitmek Bilmeyen Tanımadığı Akrabaları Milyoner Tıp Öğrencisinin Bitmek Bilmeyen Tanımadığı Akrabaları İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuyarak herkesi duygulandırdı. Sosyal medyada tt..
Türkiye de Doktor House FIRTINASI BAŞLIYOR..Baş Rol:Timuçin ESEN Türkiye de Doktor House FIRTINASI BAŞLIYOR..Baş Rol:Timuçin ESEN Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu bugünkü köşesinde, ‘Doktor House’un Türkiye hakları..
Ameliyathanede Başayan Doktorların Aşkı Nikah Masasına Taşındı Ameliyathanede Başayan Doktorların Aşkı Nikah Masasına Taşındı Genel Cerrahi Uzmanı ile Anestezi uzmanının ameliyathanede başlayan aşkı, nikah ..
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR

112AcilFm i Ne Sıklıkla Takip Ediyorsunuz ?


HABER ARŞİVİ
LİNKLER
Yukarı