HABER AKIŞI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi SÖZLEŞMELİ Sağlık PERSONELİ Alım İlanı !

 Tarih: 21-03-2022 11:43:48
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI
Üniversitemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B)
fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli
28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre; Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim
2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere
toplam 48 Sözleşmeli Personel (4/B) alınacaktır.
NO UNVANI KADRO
ADEDİ
KPSS
PUAN TÜRÜ ARANAN NİTELİKLER
AÇIKLAMA
1 Hemşire 5
KPSS P3
(LİSANS)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü Hemşirelik
Yüksekokulu veya Hemşirelik
Fakültesi Lisans programlarının
birinden mezun olmak.
ÇOMÜ
Hastanesi
2 Hemşire 3
KPSS P3
(LİSANS)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü Hemşirelik
Yüksekokulu veya Hemşirelik
Fakültesi Lisans programlarının
birinden mezun olmak. Sağlık
Bakanlığı Onaylı Yoğun Bakım
Hemşireliği Sertifikasına sahip
olmak veya en az 1 (bir) yıl yoğun
bakım ünitelerinde Hemşire olarak
çalışmış olmak ve bunu
belgelendirmek.
ÇOMÜ
Hastanesi
3 Hemşire 1
KPSS P94
(ORTAÖĞRETİM)
Ortaöğretim kurumlarının
Hemşirelik-Ebelik-Sağlık
Memurluğu Alanı-EbelikHemşirelik Dalının, HemşirelikEbelik-Sağlık Memurluğu AlanıHemşirelik Dalının veya
Hemşirelik-Ebelik-Sağlık
Memurluğu Alanı-Sağlık
Memurluğu Dalının birinden mezun
olmak. TÜRKAK TS EN ISO IEC
17024 Standardı Eğitimi Belgesine
Sahip olmak. Sağlık Bakanlığı
Onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği
Sertifikasına sahip olmak veya en az
7 (yedi) yıl yoğun bakım
ünitelerinde Hemşire olarak çalışmış
olmak ve bunu belgelendirmek.
ÇOMÜ
Hastanesi
Sayfa 2/7
4 Hemşire 1
KPSS P94
(ORTAÖĞRETİM)
Ortaöğretim kurumlarının
Hemşirelik- Ebelik- Sağlık
Memurluğu Alanı- EbelikHemşirelik Dalının, HemşirelikEbelik Sağlık Memurluğu AlanıHemşirelik Dalının veya
Hemşirelik- Ebelik- Sağlık
Memurluğu Alanı- Sağlık
Memurluğu Dalının birinden mezun
olmak. TÜRKAK TS EN ISO IEC
17020 Standardı Eğitimi Belgesine
Sahip olmak. En az 2 (iki) yıl
mesleki deneyimi olmak ve bunu
belgelendirmek.
ÇOMÜ
Hastanesi
5 Hemşire 1
KPSS P94
(ORTAÖĞRETİM)
Ortaöğretim kurumlarının
Hemşirelik-Ebelik-Sağlık
Memurluğu Alanı-EbelikHemşirelik Dalının, HemşirelikEbelik Sağlık Memurluğu AlanıHemşirelik Dalının veya
Hemşirelik-Ebelik-Sağlık
Memurluğu Alanı-Sağlık
Memurluğu Dalının birinden mezun
olmak. En az 5 (Beş) yıl deneyimi
olmak ve bunu belgelendirmek.
ÇOMÜ
Hastanesi
6 Hemşire 1
KPSS P94
(ORTAÖĞRETİM)
Ortaöğretim Kurumlarının
Hemşirelik-Ebelik-Sağlık
Memurluğu Alanı-EbelikHemşirelik Dalının, HemşirelikEbelik-Sağlık Memurluğu AlanıHemşirelik Dalının veya
Hemşirelik-Ebelik-Sağlık
Memurluğu Alanı-Sağlık
Memurluğu Dalının birinden mezun
olmak. Sağlık Bakanlığı Onaylı
Yoğun Bakım Hemşireliği
Sertifikasına sahip olmak veya en az
4 (dört) yıl yoğun bakım
ünitelerinde Hemşire olarak çalışmış
olmak ve bunu belgelendirmek.
ÇOMÜ
Hastanesi
7
Sağlık
Teknikeri 2
KPSS P93
(ÖNLİSANS)
Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
ÇOMÜ
Hastanesi ve
ADSUM
8
Sağlık
Teknikeri 1
KPSS P93
(ÖNLİSANS)
İlk ve Acil Yardım, Acil Bakım
Teknikerliği, Acil Tıp Teknikerliği,
Acil Yardım, Acil Yardım
Teknikerliği, Ambulans ve Acil
Bakım Teknikerliği, Paramedik,
Ambulans ve Acil Yardım önlisans
programlarının birinden mezun
olmak. TÜRKAK TS EN ISO/IEC
17021-1 Eğitimi Belgesine Sahip
olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki
deneyime sahip olmak ve bunu
belgelendirmek.
ADSUM
Sayfa
3
/
7
9
Sağlık
Teknikeri
1
KPSS P93
(ÖNLİSANS)
Sağlık Laboratuarı, Tıbbi
Laboratuar, Tıbbi Laboratuar
Teknikleri önlisans programlarının
birinden mezun olmak. TÜRKAK
TS EN ISO 15189 Eğitimi
Belgesine Sahip olmak. En az 1
(bir) yıl mesleki deneyime sahip
olmak ve bunu belgelendirmek.
ÇOMÜ
Hastanesi
10 Büro
Personeli
1
KPSS P3
(LİSANS)
İktisat, İşletme, Maliye, Kamu
Yönetimi Lisans programlarının
birinden mezun olmak. TÜRKAK
TS EN ISO/IEC 17024 Standardı
Eğitimi Belgesine sahip olmak. İlan
son başvuru tarihi itibarıyla 18
yaşını tamamlamış ve 35 yaşından
gün almamış olmak.
ADSUM
11 Büro
Personeli
1
KPSS P3
(LİSANS)
Sosyoloji, Tarih, İstatistik,
Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı
Lisans programlarının birinden
mezun olmak. TS EN
ISO/IEC17024 Standardı Eğitim
Belgesine sahip olmak. İlan son
başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını
tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak.
ADSUM
12 Büro
Personeli
1
KPSS P3
(LİSANS)
Radyo Televizyon ve Sinema, Yeni
Medya, Gazetecilik, Basın ve
Yayın, Halkla İlişkiler, Halkla
İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla
İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla
İlişkiler ve Tanıtım, Görsel İletişim
Tasarımı, Yeni Medya ve İletişim
Medya ve İletişim, Fotoğraf,
İletişim ve Tasarım, Sinema ve
Televizyon Lisans programlarının
birinden mezun olmak.
ÇOMÜ
Hastanesi
13 Büro
Personeli
1
KPSS P3
(LİSANS)
Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler
veya Sosyal Çalışmalar Lisans
programlarının birinden mezun
olmak. TS EN ISO/IEC17024
Standardı Eğitim Belgesine sahip
olmak.
ÇOMÜ
Hastanesi
14 Büro
Personeli
1
KPSS P3
(LİSANS)
Muhasebe ve Finans Yönetimi,
Muhasebe, Muhasebe Bilgi
Sistemleri, Muhasebe ve Denetim,
Muhasebe ve Finans, Muhasebe ve
Finansal Yönetim, Muhasebe ve
Finansman, Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları Lisans programlarının
birinden mezun olmak.
ADSUM
15 Büro
Personeli
1
KPSS P93
(ÖNLİSANS)
İş Sağlığı ve Güvenliği önlisans
programından mezun olmak. En az
1 (bir) yıl mesleki deneyime sahip
olmak ve bunu belgelendirmek.
ÇOMÜ
Hastanesi
Sayfa 4/7
16 Büro
Personeli 1
KPSS P93
(ÖNLİSANS)
Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı, Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları, Bankacılık ve
Sigortacılık, Sosyal Güvenlik, Bilgi
Yönetimi, İnsan Kaynakları
Yönetimi, İşletme Yönetimi, Halkla
İlişkiler ve Tanıtım, Maliye, Medya
ve İletişim, Hukuk Büro Yönetimi
ve Sekreterliği önlisans
programlarının birinden mezun
olmak. TÜRKAK TS EN ISO/IEC
17024 Standardı Eğitimi Belgesine
sahip olmak. En az 10 (on) yıl
mesleki deneyime sahip olmak ve
bunu belgelendirmek.
ADSUM
17 Tekniker 1
KPSS P93
(ÖNLİSANS)
Sualtı Teknolojileri önlisans
programından mezun olmak. Basınç
Odası (Tazyik Odası) Belgesine ve
1. Sınıf Dalgıç Belgesine sahip
olmak. En az 5 (beş) yıl mesleki
deneyimi olmak ve bunu
belgelendirmek.
ÇOMÜ
Hastanesi
18 Tekniker 1
KPSS P93
(ÖNLİSANS)
Elektrik, Elektronik Teknolojisi
önlisans programından mezun
olmak.
ÇOMÜ
Hastanesi
19 Tekniker 1
KPSS P93
(ÖNLİSANS)
Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar
Programcılığı, Bilgisayar
Operatörlüğü önlisans
programlarının birinden mezun
olmak.
ADSUM
20 Teknisyen 1
KPSS P94
(ORTAÖĞRETİM)
Ortaöğretim kurumlarının ElektrikElektronik Teknolojisi Alanının
Elektrik Tesisat ve Pano
Monitörlüğü dalından mezun olmak.
ADSUM
21 Teknisyen 1
KPSS P94
(ORTAÖĞRETİM)
Ortaöğretim kurumlarının Metal
Teknolojisi Alanının Metal
Doğrama, Kaynakçılık dallarından
mezun olmak.
ÇOMÜ
Hastanesi
22 Teknisyen 1
KPSS P94
(ORTAÖĞRETİM)
Ortaöğretim kurumlarının Elektrik
Elektronik Teknolojisi Alanının
Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım
Onarım, Asansör Sistemleri
dallarının birinden mezun olmak.
ÇOMÜ
Hastanesi
23 Teknisyen 1
KPSS P94
(ORTAÖĞRETİM)
Ortaöğretim kurumlarının Elektrik
Elektronik Teknolojisi Alanının
Görüntü ve Ses Sistemleri, Güvenlik
Sistemleri, Haberleşme Sistemleri
dallarının birinden mezun olmak. En
az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi
olmak ve bunu belgelendirmek.
ÇOMÜ
Hastanesi
24 Teknisyen 1
KPSS P94
(ORTAÖĞRETİM)
Ortaöğretim kurumlarının Elektrik
Elektronik Teknolojisi Alanının
Görüntü ve Ses Sistemleri dalından
mezun olmak.
Genel
Sekreterlik
Sayfa 5/7
25
Koruma
ve
Güvenlik
Görevlisi
(Erkek)
8
KPSS P93
(ÖNLİSANS)
Herhangi bir Önlisans programından
mezun olmak. İlan son başvuru
tarihi itibarıyla 18 yaşını
tamamlamış, 35 yaşından gün
almamış olmak. Geçerlilik süresi
dolmamış Özel Güvenlik Belgesine/
Kimlik Kartına sahip olmak
(silahlı/silahsız). 170 cm’den kısa
boylu olmamak, boy uzunluğunun
cm cinsinden son iki rakam ile
kilosu arasında farkın 10’dan fazla
olmamak. (Örneğin, 190 cm
boyundaki adayın kilosunun en
fazla 90+10=100 kilo ile en az 90-
10=80 kilo aralığında olması.)
İMİD
26
Destek
Personeli
(Erkek)
6
KPSS P94
(ORTAÖĞRETİM)
Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu
olmak. İlan son başvuru tarihi
itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35
yaşından gün almamış olmak.
Tüm Birimler
27
Destek
Personeli
(Kadın)
3
KPSS P94
(ORTAÖĞRETİM)
Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu
olmak. İlan son başvuru tarihi
itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35
yaşından gün almamış olmak.
Tüm Birimler
Genel Şartlar:
 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları
taşımak.
 KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, Ön lisans
mezunları için 2020 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanı esas
alınacaktır.
Özel Şartlar:
 Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olması.
 Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.
 Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
 Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket
etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli
personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuru yapamazlar. Bu
hükme aykırı durumu tespit edilenler yerleşmeye hak kazansalar dahi atamaları
yapılmayacaktır.
Sayfa 6/7
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
 Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde
yapılabilecektir.
 Adayların https://ilan.comu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli
evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması
gerekmektedir. Şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona
başvuru yapamayacaktır.
 Başvuru süresince mevcut başvuruda güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk kişiye
aittir. (Yanlış/Eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış pozisyona
başvurma vb.)
 Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacaktır. İlgili
pozisyon için istenen KPSS puan türü ve yılı uygun olmayan adaylar başvuru
yapamayacaktır.
 Lise mezuniyet belgelerinin başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Yükseköğretim
Mezuniyet Belgeleri ise YÖKSİS kayıtlarından çekilecektir. YÖKSİS kayıtlarında yer
almayan Yükseköğretim Mezuniyet Belgeleri için adaylar mezun olduğu Üniversite ile
iletişime geçerek mezuniyet kayıtlarını YÖKSİS’e eklettirdikten sonra başvuru
yapabileceklerdir.
 Adaylar deneyim için E-devletten alacakları barkodlu SGK Hizmet Dökümünü (Meslek
kodunu gösterir) veya Kurumundan alacağı çalışma süresini ve unvanını açıkça belirtir
ONAYLI çalışma belgesini yüklemeleri gerekmektedir. Staj süreleri mesleki deneyim olarak
kabul edilmeyecektir.
 Sertifika istenilen pozisyonlar için; ilan başvuru süresi içinde alınan sertifikalar kabul
edilmeyecektir.
 Başvuru süresi içerisinde ilan edilen pozisyonlar için herhangi bir ön değerlendirme
yapılmayacaktır. İlan süresi bitimi itibariyle her bir pozisyon için KPSS puanı en yüksek
adaydan başlanarak başvurular kontrol edilecek ve kontenjan dahilinde ASIL ve YEDEK
listesi belirlenecektir.
 Kontenjan dahilinde belirlenen ASIL ve YEDEK dışında kalan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
 Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. KPSS (B) grubu puan
sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, istenen gerekli
belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz
Personel Daire Başkanlığı’nın http://personel.comu.edu.tr/ web adresinden ilan
edilecektir.
 Koruma ve Güvenlik Görevlisi için pozisyonun kadro sayısının 10 (on) katı kadar, diğer
pozisyonlar için ise kadro sayısının 2 (iki) katı kadar YEDEK aday belirlenecektir. ASIL
olarak atanmaya hak kazanan adayların kesin kayıt için başvuru yapmaması, şartları
taşımıyor olması veya hakkından feragat etmesi halinde yedek adaylar sırasıyla
çağırılacaktır.
Sayfa 7/7
 Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için asıl ve yedek olarak belirlenen adaylar
boy/kilo kontrolünün sağlanması amacıyla ilan edilecek tarihlerde Personel Daire
Başkanlığı’na şahsen başvuru yapacaklardır.
 Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylar için; incelenen adayın boykg şartını sağlamadığı takdirde sıra ile sonraki adayların başvuruları değerlendirilecektir.
 Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması
halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
 İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
 Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İLETİŞİM
İlan ile ilgili sorular için; 0 (286) 218 00 18 - Dahili: 10122 - 10121 - 10123 - 10132 - 10120

Başvuru Yap : https://ilan.comu.edu.tr/

  Editör: SerhATT ŞİMŞEK   Bu haber 444 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Sağlık Personeli Alımı HABERLERİ
  İTFAİYE ERİ HABERLERİ
İtfaiye Eri,Zabıta ve Memur Alımı Yapılacak ! İtfaiye Eri,Zabıta ve Memur Alımı Yapılacak ! Burdur ili Tefenni Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları K..
Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı için başvuruları başladı Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı için başvuruları başladı Büyükşehir'e 125 itfaiye eri alımı için başvurular başladı Antalya Büyükşehir Be..
Yangına Müdahale Eden İtfaiye Eri, Çöken Çatının Altında Kaldı ! Yangına Müdahale Eden İtfaiye Eri, Çöken Çatının Altında Kaldı ! İzmir’in Tire ilçesinde boş bir binada çıkan yangına müdahale ederken çatının çö..
Büyükşehir Belediyesi 150 İtfaiye Eri Alımı Yapacak Büyükşehir Belediyesi 150 İtfaiye Eri Alımı Yapacak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kan..
  POLİS HABERLERİ
Terör operasyonunda Gazi Olan Uzman Çavuş Hastanede Evlendi ! Terör operasyonunda Gazi Olan Uzman Çavuş Hastanede Evlendi ! Terör operasyonunda hem kolunu hem de bacağını kaybetti. En zor gününde yanında ..
Sivil Polisler 112 Acil Kıyafetleriyle Kamufle Olup Baskın Yaptı ! Sivil Polisler 112 Acil Kıyafetleriyle Kamufle Olup Baskın Yaptı ! Adana’da polis ekipleri, tanınmamak için acil tıp teknisyeni üniforması giyip ku..
35 yıllık seri cinayetlerin Katili:eski bir polis memurunun intihar notuyla.. 35 yıllık seri cinayetlerin Katili:eski bir polis memurunun intihar notuyla.. Le Grêlé takma isimli katilin fotoğrafı onlarca yıldır Paris adli polisinin duva..
Polis, Sağlık ve İtfaiye ekipleri Tam Kelimenin Anlamıyla İpten Adam Aldırlar ! Polis, Sağlık ve İtfaiye ekipleri Tam Kelimenin Anlamıyla İpten Adam Aldırlar ! Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde haber alınamayan bir şahıs, intihar etmek üzerey..
  FLASH HABERLERİ
Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tüm kamu kurumlarını UYARDI ! Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tüm kamu kurumlarını UYARDI ! "Yazılı olarak bildirilen idari işlemlerde, Anayasanın 40 ıncı maddesi uyarınca,..
Aile Hekimlikleri Tüm Hak gasplari nedeniyle KAPALI ! Aile Hekimlikleri Tüm Hak gasplari nedeniyle KAPALI ! Konya da tüm aile hekimleri grev nedeniyle Kapalı Kapılara Tüm Hak gasplari nede..
Çocuklarım aç diyen Roman kadına Geber Diyen Yetkiliye Bakın Ne Oldu ? Çocuklarım aç diyen Roman kadına Geber Diyen Yetkiliye Bakın Ne Oldu ? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Çocuklarımız aç, nasıl evde kalalı..
ORDU'DA DOMUZ GRİBİNDEN ÖLÜM ORDU'DA DOMUZ GRİBİNDEN ÖLÜM Ordu'da 1 kişi domuz gribinden hayatını kaybetti.
  Sağlık Bakanlığı HABERLERİ
Fahrettin Koca 53 Fenomen Doktorla Görüşmüştü Neler Konuşuldu ? Fahrettin Koca 53 Fenomen Doktorla Görüşmüştü Neler Konuşuldu ? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Sağlık Bakanlığına davet edilerek fikir ..
Fahrettin Koca;50 fenomen Doktorla buluşup kabul edilen kanun teklifini anlatacak. Fahrettin Koca;50 fenomen Doktorla buluşup kabul edilen kanun teklifini anlatacak. Geçtiğimiz hafta meclis genel kurulunda kabul edilen ancak hekimlerin büyük tepk..
Fahrettin Koca: Kamudan gidenler tekrar devlete geri dönecek ! Fahrettin Koca: Kamudan gidenler tekrar devlete geri dönecek ! Hürriyet gazetesi yazarı Nuray Babacan, AKP milletvekillerinin Kızılcahamam kamp..
Fahrettin Koca'nın “hekimler hariç” cümlesi ile başlayan sabit ek ödeme tweeti büyük tepki topladı Fahrettin Koca'nın “hekimler hariç” cümlesi ile başlayan sabit ek ödeme tweeti büyük tepki topladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyadan attığı tweetler sağlık camiasın..
  Ambulans Kazası HABERLERİ
Trafik kazasına Görevlendirilen iki ambulans Çarpıştı ! 3 sağlık Personeli yaralı ! Trafik kazasına Görevlendirilen iki ambulans Çarpıştı ! 3 sağlık Personeli yaralı ! Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, trafik kazasına giden iki ambulansın çarpışması s..
Hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı ! Hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı ! Yalova’nın Altınova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hasta taşıyan ambu..
Ambulans Kaza Yaptı ! Hastanın Yakınları Kazada ki Araç Sürücüsüyle Kavga Etti ! Ambulans Kaza Yaptı ! Hastanın Yakınları Kazada ki Araç Sürücüsüyle Kavga Etti ! İstanbul Fatih'te hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulans ile otomobil çar..
Ambulans Kazası ! Geçmiş Olsun Konya 112 Acil Ambulans Kazası ! Geçmiş Olsun Konya 112 Acil Konya’nın Kulu ilçesinde otogar kavşağında meydana gelen kazada ambulansla hafif..
  KPSS HABERLERİ
2019, 2020 ve 2021 Yıllarına ait Ait KPSS Sınav Soruları 2019, 2020 ve 2021 Yıllarına ait Ait KPSS Sınav Soruları 2019 yılı (TUS 1. Dönem, MSÜ, ALES/1, DGS, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GYGK, Eğ..
2022 KPSS Lisans Başvuruları Başladı mı?2022 KPSS Lisans Başvuruları ne zaman ? 2022 KPSS Lisans Başvuruları Başladı mı?2022 KPSS Lisans Başvuruları ne zaman ? Kamu Personel Seçme Sınavının (2022-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür otur..
KPSS-2022/5 Sağlık Personeli Alımı İLANI YAYINLANDI ! İşte Detaylar.. KPSS-2022/5 Sağlık Personeli Alımı İLANI YAYINLANDI ! İşte Detaylar.. Sağlık Bakanlığı 10 Bin Sözleşmeli Sağlık Personeli Branş Dağılımı 15 Mart tarih..
2021/10 KPSS Sözleşmeli Sağlık Personeli Göreve Başlama Duyurusu Yayınlandı ! 2021/10 KPSS Sözleşmeli Sağlık Personeli Göreve Başlama Duyurusu Yayınlandı ! KPSS-2021/10 sonucuna göre istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeline ilişk..
  Beyaz Kod HABERLERİ
Doktorun boğazını sıkıp yumruklar savuran hasta yakını En Son Silah Çekti ! Doktorun boğazını sıkıp yumruklar savuran hasta yakını En Son Silah Çekti ! Sağlıkta şiddetin son durağı Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi oldu. Acil ..
Cerrah Görevi Esnasında Bıçaklandı ! O İlde O Branşta ki Tek DOKTORDU ! Cerrah Görevi Esnasında Bıçaklandı ! O İlde O Branşta ki Tek DOKTORDU ! Kars Kafkas Üniversitesi’nde şehrin tek kalp ve damar cerrahı olarak görev yapan..
Evine Geri Dönmeyen Kızını Döven Baba,Bıçağı Sağlık Çalışanlarına Çevirdi ! Evine Geri Dönmeyen Kızını Döven Baba,Bıçağı Sağlık Çalışanlarına Çevirdi ! Eve dönmek istememesi nedeniyle çocuğunu darbeden ardından sağlık görevlilerine ..
resim yok Doktor: 'Önlüğüm yırtıldı, kaburgam çatladı' İzmir'de Menemen Devlet Hastanesi'nde görevli pratisyen Dr. Mir Nayim Kiyan, 'ad..
  MAGAZİN HABERLERİ
Adriana Lima'nın KARIN ŞEKLİ KAFALARI KARIŞTIRDI ! Ebelerden Yorum 20 Yıllık Ebeyim Böylesini Görmedim ! Adriana Lima'nın KARIN ŞEKLİ KAFALARI KARIŞTIRDI ! Ebelerden Yorum 20 Yıllık Ebeyim Böylesini Görmedim ! Cinsiyet partisiyle erkek bebeği olacağını öğrenen Adriana Lima, Alexander Wang ..
Eşkiya'nın İlyas'ından Yep yeni Doktor Filmi ! Eşkiya'nın İlyas'ından Yep yeni Doktor Filmi ! Kasaba Doktoru dizisi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Yeni dizi Kasaba Dokto..
David Beckham, İnstagram hesabını Ukraynalı doktora Teslim Etti ! David Beckham, İnstagram hesabını Ukraynalı doktora Teslim Etti ! ngiliz Futbolcu David Beckham, Ukrayna'daki savaşın ağır sonuçlarına dikkat çeke..
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR

Bu Gün Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz ?


HABER ARŞİVİ
LİNKLER
Yukarı