HABER AKIŞI

ESMERON Nedir ?

 Tarih: 26-03-2022 12:36:00  -   Güncelleme: 26-03-2022 12:49:29
Etkin madde: Roküronyum bromür. • Yardımcı maddeler: Sodyum asetat, sodyum klorür, asetik asit, enjeksiyonluk su. Her mililitre (ml) ESMERON, 1,72 mg sodyum içerir. Koruyucu ilave edilmemiştir.

Bu ilacı kullanmadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü
sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu
ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında
yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. ESMERON nedir ve ne için kullanılır?
2. ESMERON’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. ESMERON nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. ESMERON’un saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. ESMERON nedir ve ne için kullanılır?
ESMERON 5 ml’lik, 5 veya 10 cam flakon içeren karton kutularda ambalajlanmıştır.
ESMERON, kas gevşeticileri olarak bilinen bir ilaç grubunun üyesidir. Kas gevşeticiler, genel
anestezinin bir bölümü olarak ameliyat sırasında kullanılır. Ameliyat olurken, kaslarınızın
tamamen gevşemesi gerekir; bu sayede cerrah, ameliyatı daha kolay gerçekleştirir.
Normalde sinirler, taşıdıkları mesajları kaslara, impulslar şeklinde iletir. ESMERON bu
impulsları bloke ettiğinden, kaslar gevşer. Bu sırada solunumda kullanılan kaslarımız da
gevşediğinden; ameliyat sırasında ve sonrasında, kendi başınıza solunum yapıncaya kadar
solunumunuza yardım edilmesi gerekir (yapay solunum).
Kas gevşeticisinin etkisi, ameliyat sırasında sürekli kontrol edilir ve gerekirse, biraz daha kas
gevşetici verilir. Ameliyatın sonunda, ESMERON’un etkisinin ortadan kalkmasına izin verilir
ve kendi başınıza solunum yapmaya başlarsınız. Bunu hızlandırmak için bazen, başka bir ilaç
daha verilir.
ESMERON ayrıca Yoğun Bakım Birimi’nde, kasları gevşek durumda tutmak amacıyla
kullanılır.
2
2. ESMERON’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
ESMERON’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:
Eğer roküronyuma, bromür iyonuna veya ESMERON’un içerisindeki diğer yardımcı
maddelere karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa, ESMERON kullanmayınız.
ESMERON’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:
Tıbbi geçmişiniz, ESMERON’un sizde kullanılmasını etkileyebilir. Aşağıdakilerden herhangi
biri sizde mevcutsa ya da daha önce olmuşsa, uzman doktorunuza bildiriniz:
• kas gevşeticilerine karşı alerji
• böbrek, kalp, karaciğer veya safra kesesi hastalığınız varsa,
• sinirleri veya kasları etkileyen hastalıklar
• sıvı tutulumu (ödem)
- Bunlardan herhangi biri sizin için geçerliyse, anestezistinize bildiriniz.
Malign hipertermi öykünüz varsa (hızlı kalp atışıyla ani ateş, hızlı nefes alma ve
sertlik, kaslarınızda ağrı ve/veya zayıflık)
Belirli tıbbi durumlar, ESMERON’un etki mekanizması üzerinde etkilidir. Örneğin:
• kandaki kalsiyum düzeyinin düşük olması
• kandaki potasyum düzeyinin düşük olması
• kandaki magnezyum düzeyinin yüksek olması
• kandaki protein düzeylerinin düşük olması
• kandaki karbon dioksit miktarının çok fazla olması
• vücutta aşırı su kaybı, örneğin hastalık sebebiyle, ishal veya terlemeye bağlı olarak
• aşırı nefes alıp vermeye bağlı olarak, kandaki karbon dioksit miktarının çok az olması
(alkaloz)
• genel sağlık durumunun bozuk olması
• yanıklar
• aşırı kilolu olma durumu (obezite)
• düşük vücut sıcaklığı (hipotermi)
Sizde bu durumlardan herhangi biri varsa uzman doktorunuz, sizde kullanılacak ESMERON
dozuna karar verirken bunu göz önünde bulunduracaktır.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Anestezistiniz yine de size ESMERON verebilir, ancak öncelikle bunu görüşmeniz gereklidir.
Hamileyseniz veya emziriyorsanız, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya hamile
kalmayı planlıyorsanız, bu ilacı almadan önce anestezistinize veya başka bir doktora
danışınız.
ESMERON size sezeryan sırasında uygulanabilir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.
3
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emziriyorsanız, size ESMERON verilmeden önce uzman doktorunuzun tavsiyelerini sorunuz.
ESMERON’un anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. ESMERON emziren kadınlara
ancak sorumlu doktor elde edilecek faydanın riske göre daha fazla olacağını düşünüyorsa
uygulanmalıdır.
Bu ilacı kullandıktan sonra emzirmeye 6 saat ara verilmelidir.
Anestezi öncesinde hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza danışınız.
Araç ve makine kullanımı
Güvenli olduğu söyleninceye kadar araç veya makine kullanmayınız. ESMERON genel bir
anestezinin parçası olarak verildiğinden, devamında bir süre yorgun, bitkin veya sersemlemiş
hissedebilirsiniz. Anestezistiniz, etkilerin ne kadar süreceği konusunda size tavsiyede
bulunacaktır.
ESMERON’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu tıbbi ürünün her mililitresi 1,72 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum
diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanılması
Eğer diğer bazı ilaçlar alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız anesteziste söyleyiniz. Bu
ilaçlara reçetesiz olarak aldığınız bitkisel ürünler veya ilaçlar da dahildir.
ESMERON diğer ilaçları etkileyebilir veya diğer ilaçlardan etkilenebilir.
ESMERON’un etkisini artıran ilaçlar:
• bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan belirli ilaçlar (antibiyotikler)
• kalp hastalıklarında veya yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan belirli ilaçlar (idrar
söktürücü tabletler, kalsiyum kanalı blokerleri, beta blokerleri ve kinidin)
• belirli antiinflamatuvar (iltihap önleyici) ilaçlar (kortikostreoridler)
• bipolar bozukluk (manik-depresif) tedavisinde kullanılan belirli ilaçlar
• magnezyum tuzları
• sıtma tedavisinde kullanılan belirli ilaçlar
ESMERON’un etkisini azaltan ilaçlar:
• Bazı epilepsi ilaçları
• Kalsiyum klorür ve potasyum klorür
• Gabeksat ve ulinastatin adı verilen bazı proteaz inhibitörleri
Ek olarak, size operasyon öncesinde ve sırasında ESMERON’un etkisini değiştirebilecek
ilaçlar verilebilir. Bunlar belirli anestezikler, diğer kas gevşeticiler, fenitoin veya
ESMERON’un etkisini tersine çeviren ilaçları içermektedir. ESMERON belirli anesteziklerin
daha hızlı etki etmesine sebep olabilir. Anestezistiniz ESMERON’un doğru dozunu sizin için
belirlerken, bu durumu hesaba katacaktır.
4
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınızsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. ESMERON nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuz aşağıdaki bilgilere göre ESMERON dozunu belirleyecektir:
• Anestezik tipi
• Operasyon süresi
• Kullandığınız diğer ilaçlar
• Sağlık durumunuz
0,6 mg/ kg vücut ağırlığı normal dozunda etki 30-40 dakika sürecektir.
Uygulama yolu ve metodu
ESMERON size doktorunuz tarafından uygulanacaktır. ESMERON damar yoluna tek bir
seferde yada sürekli infüzyon şeklinde (serum) uygulanabilir.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı
ESMERON, 30 günlükten itibaren ergen yaşa kadar olmak üzere çocuklarda ve ileri
yaştakilerde kullanılabilir. Ancak doktorunuzun önce hastanın tıbbi geçmişini
değerlendirmesi gerekir.
Yaşlılarda kullanımı
ESMERON, ileri yaştakilerde kullanılabilir. Ancak doktorunuzun önce hastanın tıbbi
geçmişini değerlendirmesi gerekir
Özel kullanım durumları
Böbrek yetmezliği
Uzamış etki gösterebileceğinden dikkatli kullanılmalıdır.
Karaciğer yetmezliği
Uzamış etki gösterebileceğinden dikkatli kullanılmalıdır.
Kullanmanız gerekenden daha fazla ESMERON kullandıysanız
Durumunuz ameliyat sırasında bir tıp personeli tarafından izlenmekte olacağından, size çok
fazla ESMERON verilme olasılığı neredeyse hiç yoktur. Doz aşımı yine de gerçekleşirse
yapay solunum, siz kendi başınıza solunum yapıncaya kadar devam ettirilecektir. Bu durum
olurken siz uyuturulmaya devam edeceksinizdir.
ESMERON’u kullanmayı unutursanız
Geçerli değildir.
ESMERON ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
Geçerli değildir.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, ESMERON’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan
etkiler olabilir.
Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
5
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan:
Seyrek:
Çok seyrek:
Bilinmiyor:
100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinde veya birinden
fazla görülebilir.
1000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinde veya birinden
fazla görülebilir.
10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
Yaygın olmayan
• ESMERON’un fazla etki göstermesi veya yeterince etki göstermemesi
• ESMERON’un istenilenden daha uzun süre etki göstermesi
• kan basıncının düşmesi (hipotansiyon)
• kalp atım sayısının artması
• enjeksiyon bölgesinde ağrı ve reaksiyon
Çok seyrek
• Alerjik (hipersensitivite) reaksiyonlar (nefes almada zorluk, dolaşım bozukluğu, şok)
• Göğüste hırıltı
• Hava yolundaki kas krampları (bronkospazm) ile birlikte göğsün sıkışması
• Kaslarda güçsüzlük ya da felç
• Deride değişiklikler (örneğin şişkinlik, kızarıklık, döküntü ya da kabarcıklar)
• Yoğun bakım ünitesindeki kritik hastalarda ESMERON ve kortikosteroidler
(antiinflamatuvar (iltihap önleyici) ilaçlar) aynı anda kullanıldığında genellikle
gözlemlenen uzun süreli kas işlev bozukluğu (steroid miyopati)
Bilinmiyor
• Göğüste ağrı (anjina) ya da kalp krizi (miyokard enfraktüsü) ile sonuçlanan şiddetli
alerjik koroner kan damarları spazmı (Kounis sendromu)
Yan etkilerin raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi
durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan
etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da
0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi
(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın
güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız,
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
5. ESMERON’un saklanması
ESMERON, hastanede saklanır. 2°C - 8°C arasında (buzdolabında) saklayınız. Ürün
buzdolabı dışındaki 30°C‘ye kadar sıcaklıklarda, en fazla 12 hafta boyunca saklanabilir.
Buzdolabından alınan ürün, tekrar buzdolabına konulmamalıdır. Saklama süresi, raf ömrünü
aşmamalıdır.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
6
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ESMERON’u kullanmayınız.
Çözeltide tanecikler mevcut olduğunu veya çözeltinin berrak olmadığını fark ederseniz,
ESMERON’u kullanmayınız.
Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.
Ruhsat sahibi:
Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.
Levent-İstanbul
Üretim yeri:
N.V. Organon
Oss-Hollanda
Bu kullanma talimatı 25/11/2020 tarihinde onaylanmıştır.
AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR
Aşağıda belirtilen infüzyon sıvılarıyla uyumluluk çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 0,5 mg/ml
ve 2 mg/ml düzeyindeki nominal konsantrasyonlarda ESMERON’un infüzyon sıvılarıyla
uyumlu olduğu gösterilmiştir: % 0,9 NaCl, %5 dekstroz, Salin (tuzlu su) içinde %5 dekstroz,
enjeksiyon için steril su, Ringer Laktat ve Haemaccel.
Uygulamaya karıştırmadan hemen sonra başlanmalı ve 24 saat içerisinde tamamlanmalıdır.
Kullanılmamış solüsyonlar atılmalıdır.

 

Sosyal Medyada Bizi Destekler Misiniz?
YOUTUBE     Kanalımız için     TIKLA
FACEBOOK   Sayfamız için      TIKLA
TWİTTER     Sayfamız için      TIKLA
İNSTAGRAM Sayfamız için      TIKLA
TELEGRAM   Kanalımız için      TIKLA
TikTok        Sayfamız için       TIKLA
ANDROİD    Uygulamamız için TIKLA
112AcilFm Kardeş Sitesi www.112acilfm.com
Ekonomi Özel Web Sitemiz İçin Tıkla www.coinsondakika.com
Eğlence Özel Web Sitemiz İçin Tıkla  www.webilginç.com
  Editör: SerhATT ŞİMŞEK   Bu haber 374 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER EĞİTİM MERKEZİ HABERLERİ
  İTFAİYE ERİ HABERLERİ
İtfaiye Eri,Zabıta ve Memur Alımı Yapılacak ! İtfaiye Eri,Zabıta ve Memur Alımı Yapılacak ! Burdur ili Tefenni Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları K..
Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı için başvuruları başladı Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı için başvuruları başladı Büyükşehir'e 125 itfaiye eri alımı için başvurular başladı Antalya Büyükşehir Be..
Yangına Müdahale Eden İtfaiye Eri, Çöken Çatının Altında Kaldı ! Yangına Müdahale Eden İtfaiye Eri, Çöken Çatının Altında Kaldı ! İzmir’in Tire ilçesinde boş bir binada çıkan yangına müdahale ederken çatının çö..
Büyükşehir Belediyesi 150 İtfaiye Eri Alımı Yapacak Büyükşehir Belediyesi 150 İtfaiye Eri Alımı Yapacak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kan..
  POLİS HABERLERİ
Terör operasyonunda Gazi Olan Uzman Çavuş Hastanede Evlendi ! Terör operasyonunda Gazi Olan Uzman Çavuş Hastanede Evlendi ! Terör operasyonunda hem kolunu hem de bacağını kaybetti. En zor gününde yanında ..
Sivil Polisler 112 Acil Kıyafetleriyle Kamufle Olup Baskın Yaptı ! Sivil Polisler 112 Acil Kıyafetleriyle Kamufle Olup Baskın Yaptı ! Adana’da polis ekipleri, tanınmamak için acil tıp teknisyeni üniforması giyip ku..
35 yıllık seri cinayetlerin Katili:eski bir polis memurunun intihar notuyla.. 35 yıllık seri cinayetlerin Katili:eski bir polis memurunun intihar notuyla.. Le Grêlé takma isimli katilin fotoğrafı onlarca yıldır Paris adli polisinin duva..
Polis, Sağlık ve İtfaiye ekipleri Tam Kelimenin Anlamıyla İpten Adam Aldırlar ! Polis, Sağlık ve İtfaiye ekipleri Tam Kelimenin Anlamıyla İpten Adam Aldırlar ! Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde haber alınamayan bir şahıs, intihar etmek üzerey..
  FLASH HABERLERİ
Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tüm kamu kurumlarını UYARDI ! Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tüm kamu kurumlarını UYARDI ! "Yazılı olarak bildirilen idari işlemlerde, Anayasanın 40 ıncı maddesi uyarınca,..
Aile Hekimlikleri Tüm Hak gasplari nedeniyle KAPALI ! Aile Hekimlikleri Tüm Hak gasplari nedeniyle KAPALI ! Konya da tüm aile hekimleri grev nedeniyle Kapalı Kapılara Tüm Hak gasplari nede..
Çocuklarım aç diyen Roman kadına Geber Diyen Yetkiliye Bakın Ne Oldu ? Çocuklarım aç diyen Roman kadına Geber Diyen Yetkiliye Bakın Ne Oldu ? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Çocuklarımız aç, nasıl evde kalalı..
ORDU'DA DOMUZ GRİBİNDEN ÖLÜM ORDU'DA DOMUZ GRİBİNDEN ÖLÜM Ordu'da 1 kişi domuz gribinden hayatını kaybetti.
  Sağlık Bakanlığı HABERLERİ
Fahrettin Koca 53 Fenomen Doktorla Görüşmüştü Neler Konuşuldu ? Fahrettin Koca 53 Fenomen Doktorla Görüşmüştü Neler Konuşuldu ? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Sağlık Bakanlığına davet edilerek fikir ..
Fahrettin Koca;50 fenomen Doktorla buluşup kabul edilen kanun teklifini anlatacak. Fahrettin Koca;50 fenomen Doktorla buluşup kabul edilen kanun teklifini anlatacak. Geçtiğimiz hafta meclis genel kurulunda kabul edilen ancak hekimlerin büyük tepk..
Fahrettin Koca: Kamudan gidenler tekrar devlete geri dönecek ! Fahrettin Koca: Kamudan gidenler tekrar devlete geri dönecek ! Hürriyet gazetesi yazarı Nuray Babacan, AKP milletvekillerinin Kızılcahamam kamp..
Fahrettin Koca'nın “hekimler hariç” cümlesi ile başlayan sabit ek ödeme tweeti büyük tepki topladı Fahrettin Koca'nın “hekimler hariç” cümlesi ile başlayan sabit ek ödeme tweeti büyük tepki topladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyadan attığı tweetler sağlık camiasın..
  Ambulans Kazası HABERLERİ
Trafik kazasına Görevlendirilen iki ambulans Çarpıştı ! 3 sağlık Personeli yaralı ! Trafik kazasına Görevlendirilen iki ambulans Çarpıştı ! 3 sağlık Personeli yaralı ! Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, trafik kazasına giden iki ambulansın çarpışması s..
Hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı ! Hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı ! Yalova’nın Altınova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hasta taşıyan ambu..
Ambulans Kaza Yaptı ! Hastanın Yakınları Kazada ki Araç Sürücüsüyle Kavga Etti ! Ambulans Kaza Yaptı ! Hastanın Yakınları Kazada ki Araç Sürücüsüyle Kavga Etti ! İstanbul Fatih'te hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulans ile otomobil çar..
Ambulans Kazası ! Geçmiş Olsun Konya 112 Acil Ambulans Kazası ! Geçmiş Olsun Konya 112 Acil Konya’nın Kulu ilçesinde otogar kavşağında meydana gelen kazada ambulansla hafif..
  KPSS HABERLERİ
2019, 2020 ve 2021 Yıllarına ait Ait KPSS Sınav Soruları 2019, 2020 ve 2021 Yıllarına ait Ait KPSS Sınav Soruları 2019 yılı (TUS 1. Dönem, MSÜ, ALES/1, DGS, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GYGK, Eğ..
2022 KPSS Lisans Başvuruları Başladı mı?2022 KPSS Lisans Başvuruları ne zaman ? 2022 KPSS Lisans Başvuruları Başladı mı?2022 KPSS Lisans Başvuruları ne zaman ? Kamu Personel Seçme Sınavının (2022-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür otur..
KPSS-2022/5 Sağlık Personeli Alımı İLANI YAYINLANDI ! İşte Detaylar.. KPSS-2022/5 Sağlık Personeli Alımı İLANI YAYINLANDI ! İşte Detaylar.. Sağlık Bakanlığı 10 Bin Sözleşmeli Sağlık Personeli Branş Dağılımı 15 Mart tarih..
2021/10 KPSS Sözleşmeli Sağlık Personeli Göreve Başlama Duyurusu Yayınlandı ! 2021/10 KPSS Sözleşmeli Sağlık Personeli Göreve Başlama Duyurusu Yayınlandı ! KPSS-2021/10 sonucuna göre istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeline ilişk..
  Beyaz Kod HABERLERİ
Doktorun boğazını sıkıp yumruklar savuran hasta yakını En Son Silah Çekti ! Doktorun boğazını sıkıp yumruklar savuran hasta yakını En Son Silah Çekti ! Sağlıkta şiddetin son durağı Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi oldu. Acil ..
Cerrah Görevi Esnasında Bıçaklandı ! O İlde O Branşta ki Tek DOKTORDU ! Cerrah Görevi Esnasında Bıçaklandı ! O İlde O Branşta ki Tek DOKTORDU ! Kars Kafkas Üniversitesi’nde şehrin tek kalp ve damar cerrahı olarak görev yapan..
Evine Geri Dönmeyen Kızını Döven Baba,Bıçağı Sağlık Çalışanlarına Çevirdi ! Evine Geri Dönmeyen Kızını Döven Baba,Bıçağı Sağlık Çalışanlarına Çevirdi ! Eve dönmek istememesi nedeniyle çocuğunu darbeden ardından sağlık görevlilerine ..
resim yok Doktor: 'Önlüğüm yırtıldı, kaburgam çatladı' İzmir'de Menemen Devlet Hastanesi'nde görevli pratisyen Dr. Mir Nayim Kiyan, 'ad..
  MAGAZİN HABERLERİ
Adriana Lima'nın KARIN ŞEKLİ KAFALARI KARIŞTIRDI ! Ebelerden Yorum 20 Yıllık Ebeyim Böylesini Görmedim ! Adriana Lima'nın KARIN ŞEKLİ KAFALARI KARIŞTIRDI ! Ebelerden Yorum 20 Yıllık Ebeyim Böylesini Görmedim ! Cinsiyet partisiyle erkek bebeği olacağını öğrenen Adriana Lima, Alexander Wang ..
Eşkiya'nın İlyas'ından Yep yeni Doktor Filmi ! Eşkiya'nın İlyas'ından Yep yeni Doktor Filmi ! Kasaba Doktoru dizisi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Yeni dizi Kasaba Dokto..
David Beckham, İnstagram hesabını Ukraynalı doktora Teslim Etti ! David Beckham, İnstagram hesabını Ukraynalı doktora Teslim Etti ! ngiliz Futbolcu David Beckham, Ukrayna'daki savaşın ağır sonuçlarına dikkat çeke..
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR

Bu Gün Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz ?


HABER ARŞİVİ
LİNKLER
Yukarı