escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa istanbul escort istanbul escort istanbul escort proxy
Bugun...HASTANE ÖNCESİ TRAVMA HASTASININ STABİLİZASYONU

• TRAVMA • Tek bir bölge, organ veya sistemin yaralanması • MULTİ TRAVMA • Birden fazla sistemin yaralanması

facebook-paylas
Güncelleme: 07-10-2017 19:28:53 Tarih: 07-10-2017 18:39

HASTANE ÖNCESİ TRAVMA HASTASININ STABİLİZASYONU

- Trafik kazaları

- Yüksekten düşmeler

- Ateşli silah yaralanmaları

- Delici-kesici alet yaralanmaları

- Afetlerde yaralanmalar

 

• OLAY YERİNE GELEN SAĞLIK PERSONELİNİN AMACI

 

• Bir an evvel bir sağlık kuruluşuna yetiştirmek

• Hastayı yaşatmak!

• Hayatını tehdit eden yaralanmaları doğru öncelik sırasına göre saptamak ve derhal tedavi etmek

• Önce zarar verme !!

• TRAVMA YAKLAŞIMI

• Hazırlık

• Triaj

 

• Birincil bakı (ABCDE)

 

• Resussitasyon

• İkincil bakı (tepeden tırnağa)

• Tanısal çalışmalar

• Devamlı takip / sık değerlendirme

• Kesin tedavi ve bakım

• Hazırlık • Hastane öncesi travma sistemi - Ambulans - Paramedik, İtfaiye - İlk yardım ve kurtarma bilgisi

• Hastane travma sistemi - Bölge Travma Merkezleri - Travma timi, cerrahi kapasitesi - Acil Servis - Haberleşme (Uygun Hastane seçimi, vakit kaybının önlenmesi)

 

HAZIRLIK DÖNEMİ => HASTANE ÖNCESİ => HASTANE

 

• Travmatik Ölümler 

 

1. İlk dakikalardaki ölümler 

2. Golden hour: ilk birkaç saat

• Nedenleri: Havayolu tıkanmaları (subtotal) Subdural veya epidural hematom Hemo- veya pnömotoraks Karaciğer veya dalak rüptürü Pelvik ve diğer kırıklarda kan kaybı uygun acil bakım ile bu hastalar sıklıkla kurtarılır

3. Geç ölümler: sepsis, MOF 

• TRAVMA HASTASINA YAKLAŞIM • Hazırlık • Triaj • Birincil bakı (ABCDE) • Resusitasyon • İkincil bakı (tepeden tırnağa) • Tanısal çalışmalar • Devamlı takip / sık değerlendirme • Kesin tedavi ve bakım

• Hastanın Değerlendirilmesi

• BİRİNCİ BAKI (A-C-B-C-D-E)

• Tepeden ayak tırnağına kadar muayene

• Hasta mutlaka soyulmalı

• Hastanın ısı kaybı önlenmeli

• Üzeri temiz çarşafla örtülmeli

 

• BİRİNCİ BAKI (A-C-B-C-D-E)

 

• A (Airway) : Havayolu güvenliği

• C (Cervikal) : Boynun güvenliği

• B (Breathing) : Solunum ve ventilasyon

• C (Circulation): Dolaşım ve kanama kontrolü

• D (Disability): Kısa nörolojik değerlendirme

• E (Exposure) : Hastanın tamamen soyulması

 

• Amaç ; Ani gelişen ve yaşamı tehdit eden durumu engellemeye, ortadan kaldırmaya çalışmak

 

• Hava yolunun açılması

• Yabancı cisimler temizlenir

• Takma diş çıkarılır

• Kanama kontrol edilmeye çalışılır

• Jaw-thrust (çene itme)- Servikal yaralanma şüphesi

• Boyun hareketsiz orta hatta iken mandibulanın her iki köşesinden çenenin öne ve yukarı itilmesi

• Hastada spinal kord yaralanma şüphesi varsa, boyun hiperekstansiyona getirilmez

• Airway yerleştirilmesi

• BİRİNCİ BAKI (A-C-B-C-D-E)

• A (Airway) : Havayolu güvenliği

• C (Cervikal) : Boynun güvenliği

• B (Breathing) : Solunum ve ventilasyon

• C (Circulation): Dolaşım ve kanama kontrolü

• D (Disability): Kısa nörolojik değerlendirme

• E (Exposure) : Hastanın tamamen soyulması

 

• A - AIRWAY + C- spine HAVA YOLU AÇIKLIĞININ SAĞLANMASI

 

• C-spine- Aksi ispat edilene kadar her hastada boyun yaralanması var 

 

• C - Servikal fraktür ne zaman

• Multipl travma (düşme, motorlu araç, darp)

• Klavikula üzeri künt travma

• Boyun ağrısı olan hastalar

• Boyun arkasında krepitasyon, deformite

• Bilinci kapalı hastalar

• Alkol, ilaç intoksikasyonu

• Büyük ek yaralanma, fraktürü olan hastalar

• B –Solunum

• Göğüs hareketleri

• Penetran yaralanmalar

• Trakea Deviasyonu, Juguler Venöz Dolgunluk

• Hızı, Derinliği • Düzeni, Tipi

• Cilt altı amfizem

• Eşit katılımı

• Krepitasyon

• Solunum Değerlendirilmesi

• Yardımcı solunum kasları, iki hemitoraksın da solunuma eşit katılması

• Bilateral solunum sesleri ve kalp sesleri

• Künt ve penetran yaralanma, subkutanöz amfizem ve krepitasyon

• Hiperrezonans, mat ses

• Ses kısıklığı, alt-üst ekstremite nabız basıncı farkı

• Solunum desteğinde yapılacaklar

• % 100 O2

• Bilinçsizse oral airway

• BVM (ambu) desteği

• İleri Hava yolu (ETE)

• Puls-Oksimetre

 

• BİRİNCİ BAKI (A-C-B-C-D-E)

 

• A (Airway) : Havayolu güvenliği

• C (Cervikal) : Boynun güvenliği

• B (Breathing) : Solunum ve ventilasyon

• C (Circulation): Dolaşım ve kanama kontrolü

• D (Disability): Kısa nörolojik değerlendirme

• E (Exposure) : Hastanın tamamen soyulması

 

• Entübasyon Endikasyonları

 

• Solunum arresti • Hava yolu koruyucu reflekslerinin yokluğu • Hava yolu tıkanıklığı gelişme riski var (inhalasyon yanıkları, fasiyal kırık, status epileptikus) • GKS < 8 (travma hastası için GKS < 10) • Maskeyle yeterli O2 sağlanamaması (O2 sat <%90) • Hiperventilasyon gereken kapalı kafa travması

• Ani Ölümcül Göğüs Yaralanması (Birincil Bakıda Tespit)

• Hava yolu obstrüksiyonu • Tansiyon Pnömotoraks • Açık Pnömotoraks • Masif Hemotoraks • Flail chest (yelken göğüs) • Kardiyak tamponad

 

• C (Circulation) - Dolaşım

 

• Dolaşımı değerlendir • Nabzı, kan basıncını, solunum hızını kontrol et • Dış kanama: kontrol et ve gazlı bezle direkt bası • Kardiak monitör elektrodlarını yerleştir ve ritim belirle

• Nabız Kontrolü

• ERİŞKİN –Femoral • ÇOCUKLAR- Femoral veya karotis • BEBEKLER- Brachial • Taşikardik ve yüzeyel nabız • Alınamayan santral nabızlar --> CPR

• KANAMA KONTROLÜ

• Direkt Bası- Elavasyon veSargı

• Palpasyon ile alınan;

• Karotis nabzı : ~60 mm Hg • Femoral nabız: ~70 mm Hg • Radial nabız : ~80 mm Hg • Kırıklardaki tahmini kan kayıpları Humerus Kırığı : 1.5 ünite ( 750 ml) Tibia Kırığı : 1.5 ünite ( 750 ml) Femur Kırığı : 1500 ml Pelvis Kırığı : 6 ünite ( 3000 ml )

• Kristaloid/Kolloid Tedavisi

• Yetişkin 2 L (SF/RL) kristaloid - kan • Çocuk 20 ml/kg kristaloid bolus -10 ml/kg kan • < 6 yaş kemik içi infüzyon • 3:1 kuralı, Hemorajik şok; • 100 mL kan kaybına 300 mL elektrolit sol • Çocuklarda şok ileri evreye kadar gizlenebilir

• Sıvı Tedavisine Yanıt

• Sistolik Kan Basıncında artış • Kapiller dolum zamanı 2 sn altına iner • Kalp ritmi normale yaklaşır • İdrar çıkışı artar • Bilinç durumu düzelebilir • Bundan sonra sıvı tedavisi idame dozunda devam eder

 

• D (Disability) - Kısa Nörolojik değerlendirme

 

• Bilinç • GKS (E-M-V) • Pupil çapı (anizokori) • Işık refleksi • Lateralizan Nörolojik Defisit (ekstremite hareketlerini kontrol)

• Glasgow Koma Skalası (GKS)

 

• BİRİNCİ BAKI (A-C-B-C-D-E)

 

• A (Airway) : Havayolu güvenliği • C (Cervikal) : Boynun güvenliği • B (Breathing) : Solunum ve ventilasyon • C (Circulation): Dolaşım ve kanama kontrolü • D (Disability): Kısa nörolojik değerlendirme • E (Exposure) : Hastanın tamamen soyulması

• E (Exposure): Elbiselerin soyulması

• Vücut sıcaklığı korunur – IV sıvılar ılık olmalı – Oda sıcaklığı • Tüm vücut palpasyon ve inspeksiyonu • Kütük çevirme ile sırt bakısı

• Dikkat NG takma !!!

• Burun kırıkları • Orta yüz kırıkları • Koagülopati • Orogastrik tak

• Clavicula Fraktürü

• Kol karşı omuza konularak göğüse yapıştırılır • Kol vücuda yapışık şekilde “8” bandaj yapılır

• Ekstremiteleri Tehdit Eden Durumlar

• Dirsek veya diz proksimalinde damar yaralanması • Büyük eklem çıkığı • Sinir yaralanması ile kırık • Açık kırık • Kompartman sendromu • Ampütasyon

• Ekstremiteleri Tehdit Eden Durumlarda Yapılacaklar

• Öncelikle Kanama Kontrolü • Daha Sonra Steril Spançlarla Pansuman • Ekstremite Stabilizasyonu için uygun atel • Uygun teknikle Stabilizasyon • Spinboard’a yaralının alınması • Yaralının Uygun şekilde emniyet kemerleriyle ana sedyede stabilizasyonu

 

• EKSTREMiTE KIRIKLARINDA ÖNCELiK

 

• 1.Alt ekstremiteler üste göre önce • 2. Femur • 3. Eklem çevresi kırıkları • 4. Diğer uzun kemikler

• Hasta Taşınması

• Olay yerinde ilk müdahale sırasında • Olabildiğince erken travma tahtasına alınmalı • Tüm transportlar travma tahtası ile yapılmalı

• Hastanın Götürüleceği Acil Servise Hasta Hakkında Telsiz ile Bilgi Verilmeli

• Havayolunun durumu • Solunum ve nabız • Bilinç durumu • İmmobilizasyon • Yaralanmanın mekanizması ve olay yerindeki kan kaybı miktarı • Görünen yaralanmaların anatomik yeri

 

• ÖNEMLİ !

 

• Travma olguları adli olgular • Travma hastasına yaklaşım protokolüne uygun olarak yapılan her işlemin kaydı, dakika dakika zaman belirtilerek ve eksiksiz olarak tutulmalı • Kayıt eksiklikleri nedeniyle gerek tıbbi gerekse adli sorunlarla sıklıkla karşılaşılmakta • Unutulmamalı

 

• YAZILMAMIŞSA YAPILMAMIŞTIR

 

• Alanda ciddi şekilde yaralanmış bir travma hastasının resusitasyonu birincil bakıdan daha ileriye gitmemeli

 

• Havayolu, solunum, dolaşım ve nörolojik durumun hızlı stabilizasyonu hastaların hayatta kalmasının en önemli kriteri

 
Kaynak: AKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ACİL SERVİS UZ DR SEMRA ASLAY 2. KUZEY KIBRIS ACİL TIP GÜNLERİ ŞUBAT 2015

Editör: SerhATT Şimşek

Bu haber 1202 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER Sağlıkçı Eğitim Merkezi Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YAZARLAR
HABER ARA
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR

Web sitemize nasıl ulaştınız?


resmi ilanlar
HABER ARŞİVİ
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Medipol Başakşehir 30 19 6 5 52 30 62 +22
2 Galatasaray 29 19 7 3 65 30 60 +35
3 Beşiktaş 29 17 4 8 56 24 59 +32
4 Fenerbahçe 29 16 4 9 58 31 57 +27
5 Trabzonspor 29 12 7 10 53 42 46 +11
6 Kayserispor 30 12 10 8 40 46 44 -6
7 Göztepe 29 12 10 7 42 47 43 -5
8 Sivasspor 29 12 12 5 38 45 41 -7
9 Kasımpaşa 29 11 11 7 46 46 40 0
10 Yeni Malatyaspor 29 10 11 8 34 38 38 -4
11 Antalyaspor 29 9 12 8 35 48 35 -13
12 Akhisarspor 29 9 13 7 38 48 34 -10
13 Bursaspor 29 9 14 6 35 40 33 -5
14 Aytemiz Alanyaspor 29 9 15 5 45 50 32 -5
15 Gençlerbirliği 29 7 13 9 35 46 30 -11
16 Atiker Konyaspor 29 7 14 8 31 36 29 -5
17 Osmanlıspor FK 29 7 14 8 41 50 29 -9
18 Karabükspor 29 3 23 3 19 66 12 -47
Takım O G M B A Y P AV
1 Çaykur Rizespor 31 17 5 9 62 36 60 +26
2 Ümraniyespor 31 17 8 6 45 30 57 +15
3 MKE Ankaragücü 31 16 7 8 47 33 56 +14
4 Gazişehir Gaziantep FK 31 15 8 8 55 29 53 +26
5 Boluspor 31 16 10 5 47 27 53 +20
6 Altınordu 32 15 10 7 54 43 52 +11
7 Elazığspor 31 13 10 8 48 35 47 +13
8 BB Erzurumspor 31 12 9 10 48 40 46 +8
9 İstanbulspor 31 13 11 7 38 34 46 +4
10 Balıkesirspor Baltok 31 14 11 6 50 44 45 +6
11 Giresunspor 31 11 12 8 43 38 41 +5
12 Adanaspor 31 11 13 7 38 47 40 -9
13 Adana Demirspor 31 10 14 7 40 43 37 -3
14 Eskişehirspor 31 10 14 7 54 53 34 +1
15 Denizlispor 31 9 15 7 36 44 34 -8
16 Samsunspor 31 7 11 13 26 39 34 -13
17 Manisaspor 32 7 22 3 30 73 15 -43
18 Gaziantepspor 31 2 25 4 13 86 7 -73
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 31 22 4 5 59 13 71 +46
2 Menemen Belediyespor 31 21 4 6 61 21 69 +40
3 Afjet Afyonspor 31 19 5 7 56 29 64 +27
4 Keçiörengücü 31 18 7 6 74 37 60 +37
5 Sivas Belediyespor 31 17 5 9 50 25 60 +25
6 Sancaktepe Belediyespor 31 15 6 10 50 29 55 +21
7 İnegölspor 31 15 9 7 45 39 52 +6
8 Sarıyer 31 12 14 5 40 40 41 0
9 Etimesgut Belediyespor 31 11 12 8 38 38 41 0
10 Kastamonuspor 1966 31 12 16 3 42 40 39 +2
11 Tokatspor 31 10 12 9 34 43 39 -9
12 Eyüpspor 31 11 16 4 51 59 37 -8
13 Amed Sportif 31 10 14 7 36 40 34 -4
14 Bucaspor 31 9 15 7 45 56 31 -11
15 Tuzlaspor 31 8 16 7 36 48 31 -12
16 Bodrumspor 31 8 16 7 35 51 31 -16
17 Kocaeli Birlikspor 31 4 23 4 26 69 13 -43
18 Mersin İdmanyurdu 31 1 29 1 18 119 17 -101
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa BBSK 31 22 3 6 58 21 72 +37
2 Kemerspor 2003 31 15 5 11 61 40 56 +21
3 Bayburt Grup Özel İdare 31 15 6 10 44 29 55 +15
4 Bayrampaşa 31 14 8 9 38 31 51 +7
5 Düzcespor 31 13 7 11 39 33 50 +6
6 Ofspor 31 14 11 6 34 25 48 +9
7 Halide Edip Adıvar SK 31 12 8 11 43 29 47 +14
8 Erbaaspor 31 12 10 9 44 36 45 +8
9 Batman Petrolspor 31 11 9 11 39 32 44 +7
10 Yeni Altındağ Bld. 31 10 13 8 39 42 38 -3
11 Çatalcaspor 31 9 13 9 26 34 36 -8
12 Kozan Belediyespor 31 10 16 5 39 48 35 -9
13 Yomraspor 31 9 14 8 22 40 35 -18
14 Erzin Belediyespor 31 9 16 6 31 47 33 -16
15 12 Bingölspor 31 6 13 12 27 41 30 -14
16 Bergama Belediyespor 31 7 16 8 32 52 29 -20
17 Orhangazi Belediyespor 31 5 14 12 26 47 27 -21
18 Çanakkale Dardanel SK 31 5 16 10 34 49 25 -15
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
20.04.2018 20:00 İstanbul Başakşehir 3 - 1 Kayserispor
21.04.2018 13:30 Gençlerbirliği 0 - 1 Osmanlispor FK
21.04.2018 13:30 Kardemir Karabükspor 1 - 2 Bursaspor
21.04.2018 19:00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray
21.04.2018 16:00 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor
22.04.2018 19:00 Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor
22.04.2018 16:00 Atiker Konyaspor - Kasımpaşa
22.04.2018 16:00 Teleset M. Akhisarspor - Göztepe
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
20.04.2018 18:00 Altınordu 3 - 0 Manisaspor
21.04.2018 13:00 Elazığspor 2 - 2 Adanaspor
21.04.2018 15:00 Boluspor - İstanbulspor
21.04.2018 15:00 Gaziantepspor - Eskişehirspor
22.04.2018 15:30 Ankaragücü - Gaziantep Bykşhr Bld.
22.04.2018 13:00 Samsunspor - Denizlispor
22.04.2018 18:00 Balıkesirspor - Umraniyespor
22.04.2018 18:00 Ç.Rizespor - Giresunspor
22.04.2018 15:30 Adana D.Spor - Erzurum BB
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
22.04.2018 15:30 Afjet Afyonspor - Kastamonuspor
22.04.2018 15:30 Bodrumspor - Etimesgut Belediyespor
22.04.2018 15:30 Tuzlaspor - Eyüpspor
22.04.2018 15:30 Mersin İ.Y. - Sarıyer
22.04.2018 15:30 Tokatspor - İnegölspor
22.04.2018 15:30 Keçiörengücü - Amed Sportif
22.04.2018 15:30 Bucaspor - Menemen Bld.
22.04.2018 15:30 4 Eylül Bld. - Kocaeli Birlik Spor
22.04.2018 15:30 Hatayspor - Sancaktepespor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
22.04.2018 15:30 Erzin Belediyespor - Ofspor
22.04.2018 15:30 Orhangazispor - Erbaaspor
22.04.2018 15:30 Yomraspor - Bayburt Genclikspor
22.04.2018 15:30 12 Bingolspor - Dardanelspor
22.04.2018 15:30 Catalcaspor - Kozan Belediyespor
22.04.2018 15:30 Manisa Büyükşehir Belediyespor - Batman Pet.
22.04.2018 15:30 Bayrampaşa - Bergama Belediyespor
22.04.2018 15:30 Tekirova Bld. - Halide Edip Adivar Spor
22.04.2018 15:30 Duzcespor - Yeni Altindag Belediyespor
GÜNLÜK BURÇ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
YUKARI YUKARI