Bugun...MESLEKİ BİLGİLER,ACİL İLAÇ BİLGİLERİ

ACİL İLAÇ BİLGİLERİ 1.NOTLAR

facebook-paylas
Güncelleme: 04-01-2018 15:25:58 Tarih: 04-01-2018 14:24

MESLEKİ BİLGİLER,ACİL İLAÇ   BİLGİLERİ

GİRİŞ
Acil ilaç ve sıvılar ile ilgili en önemli detay :
Asla bir ilacın ticari isimleri ezberlen memelidir !!! Çünkü ticari isimler değişebilir
Önemli olan ilacın etken maddesidir 
Etken maddelere de özellikle ilaç sayımlarında aşina oluyoruz 
Örneğin ; 2 ticari isimde ilaç biri metpamid diğeri Primperan 
İkisinin de etken maddesi aynı : Metoklopramid ,bu hiçbir zaman değişmez 
Etken maddesi aynı olduğu için bu farklı ticari isimdeki 2 ilaç aynıdır , endikasyonu,yan etkisi vs birebir aynısıdır
İlaçlarla ilgili şu mantıksal kuralı gözden geçirirsek acil ilaçlara çalışmak ,bilmek daha kolay hale gelir :
Elimizde X ilacı var diyelim 
Ben bu ilacı hastaya uygularsam olumlu veya olumsuz nasıl bir etki yaratırım acaba ? 
İlaca bağlı yan etki olduğunda bunu nasıl düzeltebilirim , hazırlıklı mıyım ? 
Uygulama yolu doğru mu ?
Hazırladığım İlacın dozu gerçekten doğru mu ?
Bu 4 çift yıldızlı soruyu mutlaka kendimize soralım , uygulamaktan önce !!!
KKM izin vermediyse ne olursa olsun o ilaca dokunmayalım !!! Kendimizi riske atmayalım !!!
Acil serviste çalışan arkadaşlarımız için :
Uygulanacak ilaçlar nöbetçi hekim tarafından hastanın formuna yazılmadıkça uygulamaktan kaçınmalıyız , riske atmamalıyız !!!
Sadece yetkimiz dahilindeki ilaç ve sıvıları uygulayalım !!! 
                                                                                                                                                                                               

Biraz bunlara göz atalım :

Ticari isim ( sağda)
Etken maddesi ( solda,bölmelerle ayrlmış halde):

 Biperidon ➡ Akineton 
 Teofilin ➡ Aminocardol / Tecar/ Aminofilin/ Carena / Difilin 
 Lidokain HCL ➡ Aritmal / Jetmonal 
. Feniramin ➡ Avil / Aviject
 Flumazenil ➡ Anexate
 Metoprolol ➡ Beloc
. Polivodin İyot ➡ Betadin/ Batikon 
 Hiyosin - N - Butilbromür ➡ Buscopan / Epidosin / Molit
 Asetilsalisililik asit ➡ Corasprin / Ecopirin/ Aspirin
 Amiodaron HCL ➡Cordorone / Amidovin
 Deksametazon ➡ Dekord / Onadron / Gadexon
 Furosemid ➡ Desal / Lasix
 Diklofenak Sodyum ➡ Dikloron / Miyadren
 Midazolam ➡Dormicum
 Dimenhidrinat ➡ Dramamine
 Verapamil HCL➡ İsoptin
 İsosorbit Dinitrat ➡ İsordil 
 Ergometrin ➡ Metiler
 Tiyokolşikozid ➡ Muscoril / Tyoflex / Adelex
 Gliseril Trinitrat ➡ Nitroderm
 Pirasetam ➡ Nootropil 
 Haloperidol ➡ Norodol / Sedeperidol
 Metamizol sodyum ➡ Novaljin / Geralgin
 Nitrofrozon ➡ Furacin
 Metilprednizolon ➡ Prednol
 Budesonid ➡ Pulmicord
 Salbutemol ➡ Ventolin
 Gümüş sülfadiazin➡Silverdin
 Traneksamik asit ➡ Transamine
 Ranitidin ➡ Ranitab / Ulcuran 

KKM onayı isteyen ya da istemeyen herhangi bir ilaç uygulayacak isek ticari ismini bilemiyorsak ampulün üzerindeki etken maddeye mutlaka bakalım , hangi ilacı hangi vakada uygulayacağımız son derece önemlidir !!!
Etken maddeler , ilaç içerikleri son derece önemli (örneğin Ringer Laktat Potasyum içerdiğinden asla Crush Sendromunda uygulanmaz !!!!) 
Hangi branş olursa olsun Sağlık mesleğine başlamadan önce o mesleğin inceliklerini ana ve püf noktalarını bilmek son derece önem arz etmektedir

RİNGER LAKTAT 
 Dengeli solüsyondur ve İzotonik tir
 KKM onayı İSTENMEZ !!
Ancak hasta veya yaralıya böbrek ve karaciğer ile ilgili hastalığının olmadığını ,diabet hastalığının olmadığını sorguladıktan sonra uygulanmalı !!!
Uygulanmasındaki amaç :
 Vücutta kaybedilen sıvı ve elektrolitlerin yerine konulması 
İÇERİĞİ :
 Değişik yoğunlukta Sodyum / Kalsiyum / Laktat ve "POTASYUM" !!!!!
HANGİ DURUMLARDA UYGULANIR ?
 Aşırı ishal ve kusma 
 Vücudun büyük bölümünü kaplayan derin yanık vakaları ,çünkü bu vakalarda büyük oranda vücutta elektrolit kaybı olur , bu sıvı ile kaybedilen elektrolitte tamamlanır 
YAN ETKİ :
Bazen alerjik reaksiyona sebep olur 
!!! UYGULANMAMASI GEREKEN DURUMLAR !!!!!
 Diyabetik hastalar !!!!        Karaciğer yetmezliği olan hastalar      Böbrek ile ilgili bir hastalığı,böbrek yetmezliği bulunan hastalar    CRUSH SENDROMU : Bu tabloda POTASYUM içerdiğinden dolayı Ringer Laktat asla uygulanmaz , eğer uygulanırsa akut böbrek yetmezliğine yol açıp ölüme neden olur !!!!!
DOZ :
İzotonik Sodyum Klorür ile aynı doz !!!
 Yetişkin - çocuk ta : 20 cc / kg başına 
 Yenidoğanda 10 cc/kg başına

DEKSTROZ 
 %5 , %10 , %20 ,%30 luk ticari şekillerde bulunur , en sık %5 Dekstroz kullanılır
ENDİKASYONLARI :
1) HİPOGLİSEMİ ( kan şekerinin 60 mg/dl den düşük olması ) 
Kan şekeri 50 mg/dl' nin altına indiğinde beyin hasarı başlar 
Hipoglisemi zamanında müdahale edilmediğinde kardiyak arreste dönüşür 
Sahada en güzel ve tek tedavisi : DEKSTROZ !!!
Hastada hipoglisemi var ve bilinci kapalı ise dekstroz un ardından kısa süre içinde bilinç düzelir , dektroz takıldıktan sonra şeker düzeyinde ani yükseliş olursa da kısa zamanda dengeyi ulaşır 
2 ) SEBEBİ BİLİNMEYEN BİLİNÇ DÜZEYİNDE AZALMA 
3) VÜCUTTA SIVI KAYIPLARI ( hipertonik sıvı kaybı)
Dekstroz vücutta kaybedilen suyun ve tuzun yerine gelmesini sağlar ,dengeler 
4) ASİT - BAZ DENGESİ BOZUKLUKLARI 
5) NÖBET GEÇİRMİŞ HASTA 
6) STATUS EPİLEPTİKUS 
7) TEKRARLAYAN KARDİYAK ARRESTLER
8) ALKOLİZM tedavisi
YAN ETKİ : 
Önemli bir yan etkisi yoktur.
- Ateş 
- İlaç uygulanan yerde enfeksiyon ,doku nekrozu,ağrı , yanma 
- Yüzeyel damarlarda pıhtı ( Tromboflebit)
UYGULANMAMASI GEREKEN DURUMLAR :
1) Anüri : İdrar yapamama
2) Diyabetik ketoasidoz 
3)!!!!! Kafa içi kanama şüphesi olan hastalarda Dekstroz damar dışına sızdığı için ASLA KULANILMAMALI !!!!!( Bu nokta çok önemlidir )
Kardiyovasküler acil tablolarda sadece kesinleştirilmiş hipoglisemi var ise kullanılmalı !!!
DOZ:
YETİŞKİN :
 12,5 - 25 gr İ.V yavaş 
 % 5 likten 250- 500 ml
 % 10 luktan 125- 250 ml
 %20 likten 62,5 - 125 ml
ÇOCUK :
 0,5 - 1 gr/kg başına İ.V yavaş 
 Tek uygulamada en fazla doz : 25 gr ,10 dk sonra aynı doz tekrarlanır 

AMİADORON / CORDORON :
EN GÜZEL ANTİARİTMİK İLAÇ 
SINIFI :
ANTİARİTMİK
ETKİSİ : 
1) Refrakter periyodu uzatır 
2) Sinüs ritmini yavaşlatır
3) EKG'de PR ve QT aralığını uzatır 
4) Periferik damar direncini azaltır
ENDİKASYONLARI :
1) Defibrilasyona dirençli VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ veya NABIZSIZ VENTRRİKÜLER TAŞİKARDİ
2) Stabil Nabızlı Ventriküler Taşikardi
3) Kardiyoversiyona yanıt alamadığımız ANSTABİL DAR QRS'li taşikardiler
Not : Erişkin bir hastada karotisten nabız bakmak monitördeki ritimi görmek çok daha önemlidir , niçin önemli ?
Çünkü nabız alınan bir ritim ile nabız alınamayan ritim de tedavi tamamıyla birbirinden farklı , o yüzden bir elimiz nabızda 2 gözümüz monitörde olmalı
Sadece Monitöre bakarak hareket etmek her zaman ve kesinlikle yanıltır , yanlıştır
KONTRENDİKASYONLARI : 
1) Sinuzal bradikardi ( hasta sinüs sendromu,sinoatrial blok)
2) Birlikte ritim düzenli veya düzensiz olsun hiç farketmez AV Blok
3) Troid fonksiyon bozuklukları
4) Gebelik 
5) Akciğer ödemi
6) Kardiyojenik şok
7) Hipotansiyon
YAN ETKİLERİ :
1) Hipotansiyon
2) Baş ağrısı,baş dönmesi,sersemlik,bulantı
3) Bradikardi 
4) AV İleti bozukluğu
5) Kızarıklık
6) Titreme
7) Akciğer toksisitesi
8) Ventriküler ektopik atım
UYGULAMA YOLU :
Hastane öncesinde İV
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUM :
Kalp Yetmezliği 
DOZ : 
YETİŞKİN HASTA :
- CPR'de 'en son güncellenen ERC Kılavuzunda VF/Nabızsız VT'de 3.şoktan sonra 300 mg I.V püse,10 dk sonra 150 mg tekrarlanır
- Anstabil taşikardilerde 150-300 mg IV , 20 ml %5 Dekstroz ile sulandırıp 10-20 dk gidecek şekilde
- Stabil nabızlı VT'de 150 mg I.V ,20 ml %5 Dekstroz ile sulandırıp 20-60 dakikada gidecek şekilde
ÇOCUK HASTA :
- 5 mg/kg'a IV püse ,10 dk sonta tekrar dozu:2,5 mg/kg(en fazla 300 mg)
- Stabil nabızlı VT'de 5 mg/kg I.V , 20 ml %5 Dekstroz ile 20-60 dakikada gidecek şekilde

NALOKSAN 0,4 mg/ml  
!!!'"OPİOİD" zehirlenmelerinin Antidotu !!!
KKM onayı alınarak yapılır !!!
ETKİSİ : 
 Opioidlerin neden olduğu solunum depresyonu ,hipotansiyon ve sedasyonu engeller,ortadan kaldırır
ENDİKASYONLARI :
 Narkotik doz aşımı veya şüphesi olan durumlarda 
 Nedeni belirsiz koma 
YAN ETKİ :
 Taşikardi 
 Pulmoner Ödem 
 Hipertansiyon 
 Aritmi 
 Bulantı - kusma 
 Yoksunluk sendromu 
UYGULANMAMASI GEREKEN DURUMLAR 
 Alkol zehirlenmesi 
 Miyastenia Gravis 
 Gebelik 
Etki süresi : 1-4 saatlik
DOZ :
YETİŞKİN :
 2 mg i.v yavaş şekilde
 Narkotik doz aşımında maksimum dozu YOK , her 5 dk da bir tekrarlanır 
ÇOCUK :
 0,1 mg/kg i.v yavaş şekilde her 5 dk da bir tekrarlanır
 Tek kullanım için en fazla doz : 2 mg

 

MAGNEZYUM SÜLFAT 
SINIF : 
 Antikonvülsan ve Antiaritmik
 Yüksek riskli ilaç
 KKM onayı istenerek yapılır , onay almak genellikle zordur 
 Piyasada 1 ampul 10 ml 1,5 gr şeklinde 

ETKİSİ :
 Konvülsiyon önleyici ve ritim düzensizliği(aritmi) önleyici 
 Asetilkolin salınımını azaltır ve motor son plak hassasiyetini düşürür
 Kan basıncını düşürür
 Hafif negatif inotropik etki : Hafif derecede Kalp kasının kasılma gücünü azaltır
ENDİKASYONLARI :
 Ciddi hipomagnezemi 
 Gebelikte Eklamsiye bağlı kasılma nöbetleri
 Polimorfik Ventriküler Taşikardi ( Torsades De Pointes) 
 Hastada Hipomagnezemi varsa şoka dirençli Ventriküler Fibrilasyon 
YAN ETKİLERİ :
 En önemlisi SOLUNUM DEPRESYONU : Uygulamak gerektiğinde havayolu araç gereçleri hazır olmalı !!!!
 Aritmiler
 Hipotansiyon !!!!!!
 Bulantı - kusma - deri döküntüleri- yüzde kızarıklık
UYGULANMAMASI GEREKEN DURUMLAR :
 A.V Bloklar
DİKKAT EDİLECEK DURUMLAR :
 Hastada Hipotansiyon olması !!! 
 Böbrek yetmezliği olanlarda
 Digoksin kullananlarda 
 Böbrek yetmezliği ( dikkatli kullanılmalı)
DOZ :
YETİŞKİN :
 2-4 gr ( %15 lik solüsyon) i.v yavaş ve 3 dakikada gidecek şekilde 
ÇOCUK : 25 mg/ kg başına ( %15 lik solüsyon) i.v yavaş ve 3 dakikada gidecek şekilde .  En fazla verilebilecek doz 2 gr

METİL PREDNİSOLON ( PREDNOL L ) 
 Prednol L liyofilize enjektabl 20-40-250 mg , 1 liyofilize ampul + 1 eritici ampul 
 SINIFI : Kortikosteroid ilaç
 ETKEN MADDESİ : Metilprednisolon sodyum süksinat 
 Komuta Merkezden onay istenerek uygulanan ilaçtır !!!
 ETKİSİ : 
1) Anafilaksi ve alerjide bağışıklık sisteminin cevabını baskılayıp etkilerini azaltır
2) Hücre membranını dengeler , enflamasyonu önler
 ENDİKASYONLARI : 
1) Anafilaktik şok !!!!
2) Ciddi astım atağı !!!
3) KOAH alevlenmesi !!!
4) Solunum yollarını tahriş edici gaz zehirlenmeleri 
 YAN ETKİ :
Ani vakalarda ve kısa süreli kullanımda yan etkisi yoktur 
Uzun süreli kullanımda ve bundan sonra ilacın ani kesilmelerinde yan etkisi vardır 

UYGULANMAMASI GEREKEN DURUM :
Acil uygulamada yoktur 

UYGULAMA YOLU :
İ.V ve İ.M 
 UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK DURUM :
Hipotansiyon !!!
DOZU :
YETİŞKİN :
 0,5-1 mg/kg 'a İ.V yavaş 2 dk da gidecek şekilde ya da İ.M 
- En fazla verilebilecek doz : 125 mg 
ÇOCUK :
1 mg/kg 'a İ.V yavaş 2 dk da gidecek şekilde ya da İ.m

FUROSEMİD(LASİX/DESAL/ÜREVER)
"EN GÜÇLÜ DİÜRETİK"
ETKİSİ:
 Böbrek tübüllerine etki ederek sodyum ve su kaybına neden olurlar.Bu sayede kalbin perifer damarlara pompalanması gereken plazma hacmini azaltırlar 
 Böbreklerden NaCI atılımını arttırır 
 Diüreze sebep olur 
 Damarları genişletir ( Vazodilatasyon ) 
 Antihipertansif olarak kullanılır
ENDİKASYONLARI :
 Konjestif Kalp Yetmezliği 
 Akciğer Ödemi 
 Şiddetli ödemi bulunan hastalarda yararlıdır,ödemi çözer 
YAN ETKİ :
 Hipotansiyon !!!
 Hipopotasemi
KONTRENDİKASYONU( KULLANILMADIĞI DURUMLAR ) :
 Gebelik 
 Dehidratasyon ( sıvı kaybı )
 Hipotansiyon !!!
 Elektrolit bozuklukları 
DOZU :
YETİŞKİN HASTA :
 Hasta günlük diüretik ilaç kullanmıyorsa 20 - 40 mg İ.V yavaş şekilde 
 Hasta günlük diüretik kullanıyorsa 40 - 80 mg İ.V yavaş şekilde 
 En fazla doz : 160 mg 
PEDİATRİK HASTA :
 1 mg/kg İ.V yavaş şekilde 

En fazla 40 mg

 

Verapamil ( İSOPTİN )
 Kalsiyum Kanal Blokörüdür 
ETKİSİ :
 Hücre membranından içeriye Kalsiyum girişi büyük ölçüde engellenir ve damar düz kasında gevşeme olur
 Kalp , damar ve gastrointestinal düz kaslara etki eder
ENDİKASYONU :
Dar Qrs li taşikardilerde Adenozine alternatif olarak kullanılır 
YAN ETKİLERİ :
 Bradikardi !!!
 AV Blok
 Hipotansiyon !!!
 Kabızlık
UYGULANMAMASI GEREKEN DURUMLAR :
 Hipotansiyon !!!
 Bradikardi !!!
 Kalp yetmezliği 
Beloc gibi Beta blokerler ile birlikte kullanılmamalı !!! 
DOZU :
YETİŞKİN :
 2,5 - 5 mg İV yavaş ve 2.dk da gidecek şekilde 
Monitör takip edilerek 30 dk sonra aynı doz tekrarlanır 
ÇOCUK :
 0,1 mg/kg IV yavaş ve 2 dk da gidecek şekilde


DİLTİAZEM :
 Sınıf 4 Taşiaritmik ilaç 
Kalsiyum Kanal Blokörüdür
 KKM onayı ile uygulanır 
ETKİSİ :
 Hücre membranında Kalsiyum girişi büyük oranda engellenir ve damar düz kasında gevşeme olur
 Kan basıncını düşürür !!!
ENDİKASYONLARI :
 Dar QRS 'li taşikardilerde Adenozine alternatif olarak !!!
UYGULANMAMASI GEREKEN DURUMLAR :
 Hipotansiyon !!!
 Bradikardi !!!
 Geniş QRS li taşikardi 
 Kalp yetmezliği
YAN ETKİLERİ :
 Senkop, ağız kuruluğu ,dispne , baş ağrısı
 Bradikardi , AV Blok
 Kalp yetmezliği
 Ventriküler aritmi 
DOZ :
ERİŞKİN :
 0,25 mg/kg ( En fazla 20 mg ) i.v 2 dk da gidecek şekilde ,15 dk sonra tekrarlanabilir 
PEDİATRİK HASTA :
Önerilmiyor

 
Kaynak: Anıl Can Gürgen / Hayat Kurtaran Bilgiler

Editör: SerhATT Şimşek

Bu haber 1513 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER Sağlıkçı Eğitim Merkezi Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YAZARLAR
HABER ARA
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR

Web sitemize nasıl ulaştınız?


resmi ilanlar
HABER ARŞİVİ
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Medipol Başakşehir 17 11 3 3 31 18 36 +13
2 Galatasaray 17 11 4 2 37 22 35 +15
3 Fenerbahçe 17 9 2 6 34 20 33 +14
4 Beşiktaş 17 8 3 6 29 16 30 +13
5 Kayserispor 17 8 3 6 25 18 30 +7
6 Göztepe 17 9 5 3 30 26 30 +4
7 Trabzonspor 17 8 4 5 33 28 29 +5
8 Sivasspor 17 8 7 2 23 27 26 -4
9 Bursaspor 17 7 6 4 28 19 25 +9
10 Yeni Malatyaspor 17 6 7 4 21 24 22 -3
11 Kasımpaşa 17 5 8 4 25 31 19 -6
12 Akhisarspor 17 5 8 4 22 30 19 -8
13 Aytemiz Alanyaspor 17 5 9 3 28 33 18 -5
14 Osmanlıspor FK 17 5 10 2 26 34 17 -8
15 Antalyaspor 17 4 8 5 19 31 17 -12
16 Atiker Konyaspor 17 4 10 3 16 23 15 -7
17 Gençlerbirliği 17 3 9 5 20 32 14 -12
18 Karabükspor 17 2 12 3 14 29 9 -15
Takım O G M B A Y P AV
1 MKE Ankaragücü 17 10 3 4 26 14 34 +12
2 Ümraniyespor 17 9 3 5 26 17 32 +9
3 Çaykur Rizespor 17 9 4 4 35 24 31 +11
4 Giresunspor 17 8 3 6 25 15 30 +10
5 Adanaspor 17 7 5 5 20 23 26 -3
6 Boluspor 17 7 7 3 21 17 24 +4
7 BB Erzurumspor 17 6 5 6 20 20 24 0
8 Balıkesirspor Baltok 17 7 5 5 32 28 23 +4
9 Elazığspor 17 6 6 5 24 22 23 +2
10 İstanbulspor 17 6 6 5 18 17 23 +1
11 Gazişehir Gaziantep FK 17 4 5 8 19 15 20 +4
12 Altınordu 17 5 7 5 24 25 20 -1
13 Adana Demirspor 17 5 7 5 23 26 20 -3
14 Samsunspor 17 4 6 7 16 22 19 -6
15 Eskişehirspor 17 5 6 6 33 29 18 +4
16 Denizlispor 17 3 9 5 16 27 14 -11
17 Manisaspor 17 6 9 2 21 27 11 -6
18 Gaziantepspor 17 1 12 4 7 38 4 -31
Takım O G M B A Y P AV
1 Menemen Belediyespor 17 12 3 2 38 11 38 +27
2 Sivas Belediyespor 17 11 1 5 28 8 38 +20
3 Hatayspor 17 12 3 2 26 8 38 +18
4 Afjet Afyonspor 17 11 1 5 28 13 38 +15
5 Keçiörengücü 17 10 5 2 43 19 32 +24
6 Sancaktepe Belediyespor 17 9 3 5 26 14 32 +12
7 İnegölspor 17 8 4 5 26 25 29 +1
8 Sarıyer 17 7 7 3 24 21 24 +3
9 Tokatspor 17 6 5 6 19 22 24 -3
10 Kastamonuspor 1966 17 7 8 2 29 24 23 +5
11 Amed Sportif 17 5 7 5 24 25 20 -1
12 Etimesgut Belediyespor 17 5 8 4 19 23 19 -4
13 Eyüpspor 17 5 9 3 25 35 18 -10
14 Bodrumspor 17 4 9 4 15 25 16 -10
15 Bucaspor 17 4 9 4 19 26 13 -7
16 Tuzlaspor 17 4 12 1 18 33 13 -15
17 Kocaeli Birlikspor 17 2 13 2 13 36 5 -23
18 Mersin İdmanyurdu 17 1 16 0 10 62 6 -52
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa BBSK 17 11 2 4 28 11 37 +17
2 Düzcespor 17 9 4 4 20 17 31 +3
3 Bayrampaşa 17 8 3 6 16 10 30 +6
4 Halide Edip Adıvar SK 17 7 3 7 22 14 28 +8
5 Batman Petrolspor 17 6 3 8 24 16 26 +8
6 Kemerspor 2003 17 6 4 7 30 24 25 +6
7 Bayburt Grup Özel İdare 17 6 4 7 21 17 25 +4
8 Ofspor 17 7 7 3 22 16 24 +6
9 Erbaaspor 17 6 5 6 22 17 24 +5
10 Kozan Belediyespor 17 6 6 5 21 23 23 -2
11 12 Bingölspor 17 5 5 7 16 18 22 -2
12 Yomraspor 17 5 8 4 13 23 19 -10
13 Çanakkale Dardanel SK 17 4 7 6 21 25 18 -4
14 Erzin Belediyespor 17 5 9 3 13 20 18 -7
15 Bergama Belediyespor 17 5 10 2 18 28 17 -10
16 Yeni Altındağ Bld. 17 4 9 4 16 26 16 -10
17 Orhangazi Belediyespor 17 2 7 8 15 22 14 -7
18 Çatalcaspor 17 3 9 5 9 20 14 -11
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
19.01.2018 20:00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor
20.01.2018 16:00 Osmanlispor FK - Evkur Yeni Malatyaspor
20.01.2018 13:30 Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği
20.01.2018 19:00 Fenerbahçe - Göztepe
21.01.2018 13:30 Demir Grup Sivasspor - Teleset M. Akhisarspor
21.01.2018 19:00 Antalyaspor - Beşiktaş
21.01.2018 16:00 Bursaspor - İstanbul Başakşehir
21.01.2018 13:30 Atiker Konyaspor - Trabzonspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
20.01.2018 15:30 Eskişehirspor - İstanbulspor
20.01.2018 13:00 Denizlispor - Adanaspor
20.01.2018 13:00 Adana D.Spor - Balıkesirspor
21.01.2018 15:30 Giresunspor - Boluspor
21.01.2018 13:00 Umraniyespor - Gaziantepspor
21.01.2018 15:30 Manisaspor - Ç.Rizespor
21.01.2018 13:00 Erzurum BB - Ankaragücü
21.01.2018 18:00 Altınordu - Elazığspor
22.01.2018 18:00 Gaziantep Bykşhr Bld. - Samsunspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
20.01.2018 13:30 Kocaeli Birlik Spor - Menemen Bld.
20.01.2018 12:00 Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor
20.01.2018 13:30 Sancaktepespor - 4 Eylül Bld.
21.01.2018 13:30 İnegölspor - Tuzlaspor
21.01.2018 13:00 Sarıyer - Bodrumspor
21.01.2018 13:00 Amed Sportif - Mersin İ.Y.
21.01.2018 13:30 Afjet Afyonspor - Tokatspor
21.01.2018 13:30 Kastamonuspor - Hatayspor
21.01.2018 13:30 Keçiörengücü - Bucaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
20.01.2018 13:30 Catalcaspor - 12 Bingolspor
20.01.2018 13:30 Halide Edip Adivar Spor - Duzcespor
20.01.2018 13:30 Ofspor - Yeni Altindag Belediyespor
20.01.2018 13:30 Bergama Belediyespor - Orhangazispor
21.01.2018 13:30 Bayburt Genclikspor - Erzin Belediyespor
21.01.2018 13:30 Kozan Belediyespor - Tekirova Bld.
21.01.2018 13:30 Batman Pet. - Bayrampaşa
21.01.2018 13:30 Erbaaspor - Dardanelspor
21.01.2018 13:30 Manisa Büyükşehir Belediyespor - Yomraspor
GÜNLÜK BURÇ
HAVA DURUMU
YUKARI YUKARI