Bugun...ÖDÜLLÜ MESLEKİ YARIŞMAYA START VERİLDİ

112AcilFm adminlerinden ANIL CAN GÜRGEN'in hazırladığı sorular ile yarışma yapılacaktır. En çok puan alan ve hızlı ulaştıran 1. seçilecektir ve 112AcilFm yönetimi tarafından ödüllendirilecektir. 112AcilFm yönetimi tarafından alınan karar ile her hafta ödüllü yarışma olacaktır.

facebook-paylas
Güncelleme: 23-01-2018 17:57:57 Tarih: 23-01-2018 11:40

ÖDÜLLÜ MESLEKİ YARIŞMAYA START VERİLDİ

                                     1-)Şanslı yarışmacımıza 112AcilFm yönetimi tarafından aşağıda resmi bulunan  ismine özel kalem seti hediye edilecektir...                                                   

2-) 1. Şanslı yarışmacımız 112AcilFm 24-01-2018  20:00'da ki  canlı yayın esnasında açıklanacaktır... 

3-) Cevapları ulaştırma süresi 24-01-2018 15:00'a  kadardır 15:00'dan sonra gelen cevaplar geçersiz sayılacaktır... 

4-) CANLI YAYINI DİNLEYEBİLECEĞİNİZ SİTENİN LİNKİ AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR. 

UYGULAMA   

GOOGLE PLAY STORE :   112AcilFM 

 

       112AcilFm yönetiminin en sağlıklı ve haksızlık olmaması nedeniyle belirlediği şartlar; 

1-) Cevaplar sadece bir defaya mahsus atılmalıdır. 

2-) Soruların cevaplarını aşağıdaki linklere ulaştırmalısınız. 

https://www.facebook.com/112acilfmegitimmerkezi/   

 ( EĞİTİM MERKEZİ ) 

VEYA 

https://www.facebook.com/anilcan.gurgen     

  ( YARIŞMA SORUMLUSU) 

3-) Linkler harici başka siteye ulaştırılan cevaplar geçersiz sayılacaktır. 

4-) Aynı puanı alan yarışmacılar arasında en erken ulaştıran 1.seçilecektir. 

 

 

 

!!! İŞTE SORULAR !!!

(BAŞARILAR)

 

1) Bu durumda şekerin dokulara alınıp, kullanılması, yakılması zor olur. Bu durum daha çok insülin salınmasına yol açar. Pankreas daha çok insülin salarak şekerin dokular tarafından kullanılması için adeta "çift mesai" yapar. Aşırı salınan insülin açlık hissine, daha çok yeme ve atıştırmaya neden olarak bir kısır döngü oluşturur. Bu durum hem insülin rezervini azaltır hem de kanda dolaşan aşırı insülin miktarı obezite, hipertansiyon, ateroskleroz gibi kronik hastalıkların oluşması için uygun bir ortam hazırlar.Hipoglisemiye meyilli bir durumdur
Sözü edilen tablo aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Hiperglisemi 
B ) İnsülin direnci 
C) Diyabetes Mellitus 
D) Diyabetik ketoasidoz
E) Hiperosmolar Hiperglisemik durum (HHD)

 

2) Aşağıdaki hormonlardan hangisi ’’suyu tutan hormon’’olarak bilinir ?
A) ADH 
B ) ACTH 
C) Norepinefrin 
D) Paratroid hormon 
E) Aldosteron

 

3) Aşağıdakilerden hangisi İO yol açılabilecek yerlerden biri değildir ?
A) Femurun 1/3 alt ucu 
B ) Humerusun proximali
C) Proximal-distal tibia 
D) Tuberositas tibia
E) Spina iliaka anterior – superior

 

4) Deniz kenarında görevlendirmedeyiz.Dalgıçlar daha önceden derin bir denizde boğulan erkek çocuğunun cesedini arıyorlar.
Vurgun olayı için çağrı aldık.
Dalgıç derinden ani çıkışı esnasında nitrojen gazı vücut dokusunda arteriyel/venöz tıkanmaya neden oluyor.
Dalgıçta parestezi-denge-görme-konuşma bozukluğu,göğüs ağrısı,öksürük,solunum sıkıntısı ve kanlı balgam mevcut.
Hastane öncesi yaklaşım ile ilgili hangisi yanlıştır ?

A) Hasta ,sağ tarafının üzerine hafif trandelenburg pozisyonunda tutulur
B ) Damar yolu açarak sıvı desteği yapılır
C) En kısa sürede hiperbarik oksijen tedavisi için transport sağlanır
D) Bu hastanın helikopter ambulans ile transportu kontrendikedir
E) %100 Oksijen başlanır

 

5) Dışarıda hava sıcaklığı -20 derece olan bir nöbet günü Kardiyak arrest için çağrı aldık.Olay yerine vardığımızda çevredekiler hastanın kimsesi olmadığını ve 3 dk önce bayılmış şekilde olduklarını belirtiyorlar.Ateşi:29.6 derece .Karotise dokunduk nabız yok.Yeni gelişen bir arrest söz konusu
Hastane öncesi yaklaşım ile ilgili hangisi söylenemez ?

A) Yüksek konsantrasyonda ısıtılmış,nemlendirilmiş oksijen ile solutulur veya ambulanır
B ) Hemen monitörize edilip VF veya Nabızsız VT'de ilk şok verilmelidir,defi hazır olana kadar da kalp masajı yapılır 
C) Islak giysiler çıkartılır,üzeri battaniye ile örtülerek ısı kaybı önlenir
D) En az 10 saniye içinde nabız alınmalıdır
E) Vücut sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıkana kadar defibrilasyon ve ilaç tedavisinden kaçınmalıyız

 

6) KED Yeleği için hangisi söylenemez ?

A) Baş için 2 kemer,gövde için 3 kemer,bacaklar için 2 kemer içermelidir 
B ) Ek olarak çocuk hastalarda pelvis atel gibi de kullanılır
C) Bilinci açık yaralıya derin nefes alıp tutması söylenir ve orta kemer takılır
D) Araç içi sıkışmalı trafik kazasında kullanılır
E) En az 2 personel tarafından uygulanır,KED yeleği ile araç içinden çıkarılan yaralı sırt tahtasına alınıp sabitlenir

 

7) Aşağıdaki kalbin ileti bölümlerinden hangisinde elektriksel ileti diğerlerine göre en yavaştır ?

A) Atrioventriküler nod(AV Nod)
B ) Sinoatrial nod
C) Purkinje lifleri 
D) His demeti
E) Backman demeti

 

8 ) Aritmik bir EKG . 6 saniye sürede 10 QRS sayılıyor.Buna göre kalp hızı kaç/dk dır ?

A) 100/dk 
B ) 75/dk 
C) 200/dk 
D) 50/dk 
E) Bu bilgilere dayanarak hesaplanamaz

 

9) Aşağıda şok tipi ve vital işareti verilen eşleştirmelerden hangisi birbiri ile uyumlu değildir ?

A) Septik şok – soğuk/nemli cilt
B ) Kardiyojenik şok – soğuk/benekli cilt
C) Hipovolemik şok – yavaşlamış kapiller geri dolum
D) Septik şok – değişken bilinç düzeyi
E) Nörojenik şok – sıcak/kuru cilt

 

10) Erişkin Stabil SVT ‘de yapılacak olan Adenozin i.v puşe başlangıç ve tekrar dozunun sıralaması ve hemen ardından verilmesi gereken SF miktarı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir ?

A) 6 mg - 12 mg - 12 mg , 20 ml SF
B ) 6 mg – 6 mg – 12 mg , 20 ml SF
C) 6 mg – 3 mg – 3 mg ,5 ml SF
D) 6 mg – 12 mg – 12 mg ,10 ml SF
E) 6 mg – 6 mg – 12 mg , 10 ml SF

 

11) Kalp kası hücrelerinde sodyum – potasyum pompasını inhibe edip, hücre içinde sodyum yoğunluğunda artışa neden olur.Na / Ca değişimiyle hücre dışına kalsiyum çıkışı azalır ve hücre içinde fazlaca kalsiyum depolanır.Böylece kalp kasının kasılma gücü artar.Hangisi bu etkiye sahip bir ilaçtır ?

A) Digoksin B ) Kaptopril C) İsordil D) Beloc E) Diltiazem

 

12) 70 kg ağırlığında yetişkin bir hastaya 6 mcg/dk dozunda 500 ml SF içinde Adrenalin infüzyonu düşünülüyor.Elimizde 1 mg lık Adrenalin ampulü var.Dakikada kaç ml gitmesi gerekir ?

A) 20 ml/dk 
B ) 12 ml/dk 
C) 6 ml/dk 
D) 3 ml/dk 

E) 10 ml/dk

 

13) Asistoliye giren 20 kg civarında çocuk hasta.10 cc enjektöre 1 cc Adrenalin çekip üzerine 9 cc SF çektik.Kaç mg i.v puşelenir ?

A) 0,2 mg 
B ) 0,5 mg 
C) 0,02 mg 
D) 2 mg 
E) 1 mg

 

14) Trafik kazası için KKM den çağrı aldık .
Araç içi sıkışmalı trafik kazası.
Yaralının bilinci açık.Hemen boyunluk takıldı.KED yeleği uygulanarak sırt tahtasına alındı.
1.değerlendirme yapıldı.
Havayolu : Açık Nabız :140/dk Kanbasıncı : 60/30 mmHg
Satürasyon :%75
Trakea deviasyonu ve Juguler venlerde distansiyon var
Bu vakada hastane öncesinde yapılması gereken müdahale aşağıdakilerden hangisidir ?

A ) İğne torakostomi
B ) Entübasyon ve ventilasyon
C) Oksijen tedavisi
D) Sıvı tedavisi
E) Yarı oturur pozisyonda nakil ve ağrı kesici

 

15) Santral sinir sistemini dejenere eden kalıtımsal nörolojik hastalık aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Myastenia Gravis
B ) Huntington hastalığı
C) Alzheimer
D) Multipl Skleroz
E) ALS

 

16) Trafik kazası için çağrı aldık.30 yaş erkek hasta.Yerde yatıyor ve yardım istiyor.
Solunum : 24/dk Radial nabız: 1 saniye 
Komutlara uyuyor
Triaj kodu hangisidir ?

A)Kırmızı 
B ) Sarı 
C) Yeşil 
D) Siyah

 

17) Hastanın hiç solunum çabası yok ise solutma işlemi hangi modda yaptırılır ?

A) PSV 
B ) CPAP 
C) AST 
D) AUT 
E) PEEP

 

18) Mekonyum aspirasyonunda en sık kullanılan havayolu yöntemi aşağıdakilerden hangisidir ?

A) LMA
B ) Kombitüp
C) Entübasyon
D) Aspirasyon
E) Hepsi

 

19 ) Şekildeki röntgen görüntüsünde görülen kırık Femur’un hangi kısmında oluşmuştur?(Burada görülen kırık ciddi kan kabına yol açabilir ) 

A) Trochanter majör
B) Caput femoris
C) Collum femoris
D) Linea intertrochanterica
E) Trochanter minör

 

20 ) Şekildeki EKG’de görülen T dalgasındaki sivrileşme aşağıdaki durumlardan hangisinde görülür ?

A)Hiponatremi
B)Hiperkalsemi
C)Hiperkalemi
D)Hipomagnezemi
E) Hipokalemi

 

21 ) EKG'si şekildeki gibi olan erişkin hastada nabız alınamıyor.
Uygulanacak tedavi sırası hangi şıkta doğru olarak verilmiştir ?

A) 100 joule senkronize kardiyoversiyon – Ritim Kontrolü ..
B) Monitör hazır olana kadar Kalp masajı - Bifazik monitörde 200 joule Defibrilasyon – 2 dk kalp masajı – Ritim kontrolü …
C) Kalp masajı – 3 dk da bir Adrenalin i.v puşe – Ritim kontrolü …
D) Monitör hazır olana kadar Kalp masajı - Bifazik monitörde 360 joule Defibrilasyon – 2 dk kalp masajı – Ritim kontrolü
E) Monitör hazır olana kadar Kalp masajı - Bifazik monitörde 360 joule Defibrilasyon – 2 dk kalp masajı – Prekordiyel vuru -Ritim kontrolü -

 

22 ) YUKARIDAKİ EKG’de ritimdeki ön tanımız hangisidir ?

A) Sinüs Taşikardisi 
B) Supraventriküler Taşikardi
C) Atrial Fibrilasyon
D) Wolf Parkinse White Sendromu
E) Multifokal atrial taşikardi

 

 

                              23 ) 55 yaşında erkek hasta.Bilinci açık ve çarpıntısı var.Kan basıncı : 100/60 mmHg. 4 yıl önce anjio öyküsü var.
                  Ritimdeki tanı aşağıdakilerden hangisidir ?

   A) Atrial Fibrilasyon 
B) Atrial Flutter
C) Supraventriküler Taşikardi 
D) Sinüs Taşikardisi
                                     E) Hiçbiri
                                              

 

24 ) Şekildeki ritim ile ilgili olarak hangisi söylenemez ? 
 
A) Normal ve eşit devam eden P-R mesafelerinden sonra ani QRS kaybı var 
B) Ritim : Atrial : Düzenli Ventriküler : Düzenli ,ancak AV iletinin olmadığı yerde düzensiz !!! 
C) AV iletinin PR aralığında uzama olmadan zaman zaman aniden kesintiye uğraması mevcuttur 
D) Ritim 2.derece AV Blok Tip 1 dir 
E) Normal ve eşit devam eden P-R mesafelerinden sonra ani QRS kaybı görülür 

 

 

25 ) 74 yaşında bayan hastaya bilinç durum değişikliği ve epigastrial ağrı şikayeti ile çağrı aldık.Hasta yakınları hastanın 30 yıldır diyabet tanısı olduğunu belirtiyor.Kanbasıncı 85/50 mmHG olan ve EKG'si şekildeki gibi olan hastada ön tanımız aşağıdakilerden hangisidir ? 
 
A)2.derece Tip 1 AV Blok 
B)2.derece Tip 2 AV Blok 
C)1.derece AV Blok 
D)3.Derece AV Tam Blok 
E)Sinüs Bradikardisi 

 

...BOL ŞANSLAR...

 
 

 
 

 

 

 


                                               

 

 

 

 
Kaynak: ANIL CAN GÜRGEN

Editör: SERHAT ŞİMŞEK , MAHMUT YILDIRIM

Bu haber 799 defa okunmuştur.


FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER GÜNDEM Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YAZARLAR
HABER ARA
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR

Web sitemize nasıl ulaştınız?


resmi ilanlar
HABER ARŞİVİ
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Medipol Başakşehir 17 11 3 3 31 18 36 +13
2 Galatasaray 17 11 4 2 37 22 35 +15
3 Fenerbahçe 17 9 2 6 34 20 33 +14
4 Beşiktaş 17 8 3 6 29 16 30 +13
5 Kayserispor 17 8 3 6 25 18 30 +7
6 Göztepe 17 9 5 3 30 26 30 +4
7 Trabzonspor 17 8 4 5 33 28 29 +5
8 Sivasspor 17 8 7 2 23 27 26 -4
9 Bursaspor 17 7 6 4 28 19 25 +9
10 Yeni Malatyaspor 17 6 7 4 21 24 22 -3
11 Kasımpaşa 17 5 8 4 25 31 19 -6
12 Akhisarspor 17 5 8 4 22 30 19 -8
13 Aytemiz Alanyaspor 17 5 9 3 28 33 18 -5
14 Osmanlıspor FK 17 5 10 2 26 34 17 -8
15 Antalyaspor 17 4 8 5 19 31 17 -12
16 Atiker Konyaspor 17 4 10 3 16 23 15 -7
17 Gençlerbirliği 17 3 9 5 20 32 14 -12
18 Karabükspor 17 2 12 3 14 29 9 -15
Takım O G M B A Y P AV
1 MKE Ankaragücü 17 10 3 4 26 14 34 +12
2 Ümraniyespor 17 9 3 5 26 17 32 +9
3 Çaykur Rizespor 17 9 4 4 35 24 31 +11
4 Giresunspor 17 8 3 6 25 15 30 +10
5 Adanaspor 17 7 5 5 20 23 26 -3
6 Boluspor 17 7 7 3 21 17 24 +4
7 BB Erzurumspor 17 6 5 6 20 20 24 0
8 Balıkesirspor Baltok 17 7 5 5 32 28 23 +4
9 Elazığspor 17 6 6 5 24 22 23 +2
10 İstanbulspor 17 6 6 5 18 17 23 +1
11 Gazişehir Gaziantep FK 17 4 5 8 19 15 20 +4
12 Altınordu 17 5 7 5 24 25 20 -1
13 Adana Demirspor 17 5 7 5 23 26 20 -3
14 Samsunspor 17 4 6 7 16 22 19 -6
15 Eskişehirspor 17 5 6 6 33 29 18 +4
16 Denizlispor 17 3 9 5 16 27 14 -11
17 Manisaspor 17 6 9 2 21 27 11 -6
18 Gaziantepspor 17 1 12 4 7 38 4 -31
Takım O G M B A Y P AV
1 Menemen Belediyespor 17 12 3 2 38 11 38 +27
2 Sivas Belediyespor 17 11 1 5 28 8 38 +20
3 Hatayspor 17 12 3 2 26 8 38 +18
4 Afjet Afyonspor 17 11 1 5 28 13 38 +15
5 Keçiörengücü 17 10 5 2 43 19 32 +24
6 Sancaktepe Belediyespor 17 9 3 5 26 14 32 +12
7 İnegölspor 17 8 4 5 26 25 29 +1
8 Sarıyer 17 7 7 3 24 21 24 +3
9 Tokatspor 17 6 5 6 19 22 24 -3
10 Kastamonuspor 1966 17 7 8 2 29 24 23 +5
11 Amed Sportif 17 5 7 5 24 25 20 -1
12 Etimesgut Belediyespor 17 5 8 4 19 23 19 -4
13 Eyüpspor 17 5 9 3 25 35 18 -10
14 Bodrumspor 17 4 9 4 15 25 16 -10
15 Bucaspor 17 4 9 4 19 26 13 -7
16 Tuzlaspor 17 4 12 1 18 33 13 -15
17 Kocaeli Birlikspor 17 2 13 2 13 36 5 -23
18 Mersin İdmanyurdu 17 1 16 0 10 62 6 -52
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa BBSK 17 11 2 4 28 11 37 +17
2 Düzcespor 17 9 4 4 20 17 31 +3
3 Bayrampaşa 17 8 3 6 16 10 30 +6
4 Halide Edip Adıvar SK 17 7 3 7 22 14 28 +8
5 Batman Petrolspor 17 6 3 8 24 16 26 +8
6 Kemerspor 2003 17 6 4 7 30 24 25 +6
7 Bayburt Grup Özel İdare 17 6 4 7 21 17 25 +4
8 Ofspor 17 7 7 3 22 16 24 +6
9 Erbaaspor 17 6 5 6 22 17 24 +5
10 Kozan Belediyespor 17 6 6 5 21 23 23 -2
11 12 Bingölspor 17 5 5 7 16 18 22 -2
12 Yomraspor 17 5 8 4 13 23 19 -10
13 Çanakkale Dardanel SK 17 4 7 6 21 25 18 -4
14 Erzin Belediyespor 17 5 9 3 13 20 18 -7
15 Bergama Belediyespor 17 5 10 2 18 28 17 -10
16 Yeni Altındağ Bld. 17 4 9 4 16 26 16 -10
17 Orhangazi Belediyespor 17 2 7 8 15 22 14 -7
18 Çatalcaspor 17 3 9 5 9 20 14 -11
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
19.01.2018 20:00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor
20.01.2018 16:00 Osmanlispor FK - Evkur Yeni Malatyaspor
20.01.2018 13:30 Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği
20.01.2018 19:00 Fenerbahçe - Göztepe
21.01.2018 13:30 Demir Grup Sivasspor - Teleset M. Akhisarspor
21.01.2018 19:00 Antalyaspor - Beşiktaş
21.01.2018 16:00 Bursaspor - İstanbul Başakşehir
21.01.2018 13:30 Atiker Konyaspor - Trabzonspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
20.01.2018 15:30 Eskişehirspor - İstanbulspor
20.01.2018 13:00 Denizlispor - Adanaspor
20.01.2018 13:00 Adana D.Spor - Balıkesirspor
21.01.2018 15:30 Giresunspor - Boluspor
21.01.2018 13:00 Umraniyespor - Gaziantepspor
21.01.2018 15:30 Manisaspor - Ç.Rizespor
21.01.2018 13:00 Erzurum BB - Ankaragücü
21.01.2018 18:00 Altınordu - Elazığspor
22.01.2018 18:00 Gaziantep Bykşhr Bld. - Samsunspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
20.01.2018 13:30 Kocaeli Birlik Spor - Menemen Bld.
20.01.2018 12:00 Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor
20.01.2018 13:30 Sancaktepespor - 4 Eylül Bld.
21.01.2018 13:30 İnegölspor - Tuzlaspor
21.01.2018 13:00 Sarıyer - Bodrumspor
21.01.2018 13:00 Amed Sportif - Mersin İ.Y.
21.01.2018 13:30 Afjet Afyonspor - Tokatspor
21.01.2018 13:30 Kastamonuspor - Hatayspor
21.01.2018 13:30 Keçiörengücü - Bucaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
20.01.2018 13:30 Catalcaspor - 12 Bingolspor
20.01.2018 13:30 Halide Edip Adivar Spor - Duzcespor
20.01.2018 13:30 Ofspor - Yeni Altindag Belediyespor
20.01.2018 13:30 Bergama Belediyespor - Orhangazispor
21.01.2018 13:30 Bayburt Genclikspor - Erzin Belediyespor
21.01.2018 13:30 Kozan Belediyespor - Tekirova Bld.
21.01.2018 13:30 Batman Pet. - Bayrampaşa
21.01.2018 13:30 Erbaaspor - Dardanelspor
21.01.2018 13:30 Manisa Büyükşehir Belediyespor - Yomraspor
GÜNLÜK BURÇ
HAVA DURUMU
YUKARI YUKARI