escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa istanbul escort istanbul escort istanbul escort proxy
Bugun...TÜBERKÜLOZ’DA BULAŞMA,TBC,YAKLAŞIM,NAKİL

Uzun yıllar genetik geçişli bir hastalık olduğu düşünülen tüberkülozun bulaşıcı olduğu görüşü 16. yüzyılın ortalarında ortaya konulmuş ve bu dönemde hastaların toplumdan izolasyonu başlamıştır. 1843’de insandan alınan kazeöz materyalin tavşanlara enjeksiyonu ile tüberkülozun bulaştığını deneysel olarak gösterilmiştir.

facebook-paylas
Tarih: 02-01-2018 09:40

TÜBERKÜLOZ’DA BULAŞMA,TBC,YAKLAŞIM,NAKİL

TÜBERKÜLOZ’DA,TBC GENEL TANIM

Genellikle aktif akciğer tüberkülozlu olgulardır. Primer akciğer tüberkülozu bulaştırıcıdır. Diğer organ tüberkülozlu hastalar bulaştırıcı değildir. Tüberkülozun hava yolu ile bulaşmasının mekanizmaları 1930’lu yıllarda Wells ve arkadaşları tarafından “damlacık çekirdekleri ile bulaşma” teorisi ile açıklanmıştır. Tüberkülozlu bir hastanın öksürme, hapşırma ve konuşması ile havaya bol miktarda basil yüklü damlacıklar atılmaktadır. Damlacıkların parçalanması ve içerdiği suyun buharlaşması ile damlacık çekirdekleri denilen daha küçük parçacıklar oluşmaktadır. Her bir damlacık çekirdeği 1-3 basil içermektedir. Damlacık çekirdekleri havada saatlerce kalabilmektedirler. Damlacık çekirdeklerinin çapı arttıkça yere çökme hızları artar. 10 mikrondan daha küçük olanlar havada asılı kalabilirlerse de, 5 mikrondan daha büyük olanlar genellikle burunda tutulurlar. Tersine olarak, damlacık çekirdeklerinin çapı ne kadar küçük olursa alveollere ulaştıktan sonra orada kalma şansları o derece azalır. Sonuç olarak hastalık etkeni olabilen damlacık çekirdeklerinin çapı 1 - 5 mikron arasındadır. Normal solunumda oluşan partikül sayısı çok azdır. Öksürme, hapşırma, esneme, şarkı söyleme, konuşma veya mükoz bağın parçalanmasına yetecek güçte havanın hareketine neden olarak damlacıklar oluştururlar. Solunum sekresyonlarının karakteri ve hacmi de bulaştırıcılığı etkileyen faktörlerdir. İnce ve sulu sekresyonlar, visköz müküse göre göre daha kolaylıkla solunabilir büyüklükte partiküllere parçalanabilirler. Öksürürken ağzı kapatmak gibi basit yöntemler damlacık oluşumunu azaltabilirler. Hastanın maske ile ağzını kapatması sonucu, damlacık çekirdekleri daha büyük partiküller halindeyken maske tarafından tutulurlar. Hasta ile karşılaşan kişilerin maske kullanıyor olması, hastanın maske kullanması kadar etkin bir yöntem değildir. Havaya karışmış olan damlacıklar daima kendini oluşturan ana damlacıklara göre çok daha küçüktürler ve çok uzun süre yere konmadan havada asılı kalabilirler. Daha büyük partiküller, dansiteleri ve yüzey alanları ile uyumlu olarak çevrelerine çökerler ve tekrar havalandıklarında büyüklükleri değişmediklerinden ilk baştaki durumdan daha tehlikeli değildir. Bu nedenle tüberkülozlu hastalarda aynı evde yaşayanlarda, kontamine havanın yeterli havalandırma ile temizlenmesi dışında diğer dekontaminasyon işlemlerine gerek yoktur. Bulaşıcılıkta en önemli diğer faktör, kaynak olgunun akciğerlerinde bulunan basil sayısıdır. Hastalığın yaygınlığı ve morfolojisi değerlendirilerek anlaşılır. Akciğer grafisi ve balgamın direkt mikroskopisi gerekir. Yayma (+) olgular en çok bulaştırıcı olan olgulardır. Ancak 1 mililitresinde 5000 basil bulunan balgam örneklerinde anlamlı oranda yayma (+) bulunabilmektedir. Balgam örneğinin 1 mililitresinde 10.000 basil bulunduğunda ise yayma % 95 oranında (+) bulunmaktadır. Bu nedenle yaymanın mikroskobik muayenesi bulaştırıcı olguyu tanımak için çok duyarlı bir metottur. Ancak yayma (-) kültür (+) tüberküloz olguları da yayma (+) olgulara göre oldukça az olsa da bulaştırıcıdır. Kaynak olgunun bulaşıcılığının değerlendirilmesinde kemoterapinin uygulanması da önemli bir etkendir. Balgam ARB’si pozitif olup tedavi görmekte olan hastalar, tedavi görmeyenlere oranla az bulaştırıcıdır. Kemoterapinin en önemli etkisi akciğerdeki basil populasyonu üzerine olan direkt etkisidir. Hobby ve ark. ortalama 15 günlük kombine ilaç tedavisinin balgamın 1 ml.sindeki tüberküloz basil sayısını en az 2 logaritmik azalttığını, yaklaşık 106 ’dan 104 ’e indirdiğini veya % 99 azalttığını göstermiştir. Sonuç olarak; akciğer, endobronşial, larinks tüberkülozu, balgam yaymasında ARB pozitifliği olanlar ve akciğer filminde kavitesi bulunan hastalar bulaştırıcıdır. Öksüren, hapşıran hastalar, tüberküloz tedavisi almayan hastalar, tüberküloz tedavisi aldığı halde yetersiz tedavide olan hastalar, ilaçlara direnç nedenleriyle iyileşemeyen hastalar da bulaştırıcıdır. Bronkoskopi, otopsi, endotrakeal entübasyon gibi işlemler kaynak olgudan bulaştırıcılığı artıran faktörlerdir. 

Sağlık Kurumlarında VE Nakil Sırası Tüberküloz Bulaşması

Sağlık çalışanlarında antibiyotik öncesi dönemlerde tüberküloz riski yüksek iken, 1950’lerden sonra hızla düşüş görülmüştür. Kanada’da 1994-1997 yılları arasında 17 hastanede yapılan bir çalışmada, tüberkülin testi pozitif sağlık çalışanı oranı, genel toplumdan daha fazla bulunmuş. Birçok hastenedeki yetersiz havalandırma ve hastalara tedavi başlamadaki geçikmenin bu riski artırdığı belirtilmiştir. Sağlık çalışanlarında tüberküloz riski konusunda hastane salgınlarını ve diğer epidemiyolojik çalışmaları değerlendiren Markowitz, tüberküloz infeksiyon riskinin hastane çalışanlarında belirgin olarak daha yüksek olduğu sonucuna varmıştır. Tüberküloz riski yüksek meslek olarak ilk saptanan grup hemşireler olmuştur. Göğüs hastalıkları uzmanlarının, tüberküloz hastalarıyla daha fazla karşılaşmaları, bronkoskopi yapmaları, ventilatöre bağlı hastaları izlemeleri nedeniyle tüberküloz riski yüksektir. Özellikle otopsi yapan patologlar ile laboratuar çalışanları da tüberküloz bulaşması açısından risk grubunu oluşturmaktadırlar. Tanı koymada geçikmeler, temaslıların hastayla maruz kalma süresini uzatmaktadır ve dolayısıyla tanı konulmamış tüberküloz hastaları hastalığı daha fazla kişiye bulaştırmaktadır. Ülkemizde son 20 yılda tüberküloz insidansı yüzbinde 52 ile 27 arasında değişmektedir. Hastanelerde yapılan çalışmalarda kesin tüberküloz tanısı alan sağlık çalışanlarında ise yüzbinde 250-670 arasında değişen oranda nokta prevalans saptanmıştır. 

Sağlık Kurumlarında ve Nakilde Tüberküloz Bulaşmasın Kontrolü:

Tüberküloz bulaşmasını önlemek için, aktif tüberküloz hastalığı olan kişilere erken tanı koymak ve etkili tedavi uygulanması en önemli konudur. Tüberküloz tanısı için en kısa sürede balgamda ARB incelemesi yapılmalı ve aynı gün içerisinde sonuçlandırılmalıdır. Tanı konan her tüberküloz hastası yaşadığı yerdeki verem savaşı dispanserine bildirilmelidiR.

Tanı konulan tüberküloz hastaları için yapılacaklar:

Tüberküloz şüphesi olan veya hastalığı olanların eğer hastaneye yatacaksa, tüberküloz izolasyon odalarına yatırılması gelişmiş ülkelerde uygulanmaktadır. Ülkemizde genellikle izolasyon odalarının olmaması nedeniyle, en azından basil çıkaran hastaların, basil çıkarmayan hastalardan ve tanısı kuşkulu hastalardan ayrı odalarda tutulması sağlanmalıdır. Tüberküloz izolasyon işlemleri Tüberküloz izolasyonu uygulanan hastalara, neden izole edildikleri anlatılmalıdır. Tüberkülozlu hastaların oda kapılarının kapalı tutulması gerekir. Odaya girenler koruyucu maske takmalıdır. Hasta, odasından dışarıya çıktığında maske takmalıdır. Hastada tüberküloz olmadığı sonucuna varılırsa, hasta izolasyondan çıkarılabilir. Tedavi ile bulaştırıcılığın ne zaman sona erdiği konusu tartışmalıdır. Hastanın tedavi ile klinik ve bakteriyolojik iyileşmesinin görülmesi gereklidir. Çok ilaca dirençli tüberküloz hastalarının bulaştırıcılığını sürebileceğinden, hastanede yattıkları sürece izolasyon odalarında tutulmaları önerilir. Hastanın taburculuğu planlandığı zaman, hangi verem savaşı dispanserine gideceği belirlenmelidir.

TBC DE ultraviyole

Havanın temizlenmesi (dezenfeksiyonu); ya HEPA (yüksek etkili partikül hava) filtresi ya da ultraviyole ile olur.Ultraviyole, mycobacteriun tuberculosis’in inaktivasyonunda ya da öldürülmesinde etkilidir. Dalga boyu 254 nm olan UV-C ışınları üst oda havasına yönelik olarak 24 saat açık bırakılmalıdır. 20 m2 ’lik bir oda için, her biri 15 W’lık iki UV lamba ünitesi gerekir.

Sonuçlar ve Öneriler: 

Tüberküloz ve çok ilaca dirençli tüberkülozun hastanede bulaşmasına karşı tüberküloz kontrol önlemlerinin etkili olduğu bulunmuştur. Tanı konulmamış bir tüberküloz hastası, en önemli bulaş kaynağıdır. Hastalara erken tanı koymalı, hastayı uygun şekilde izole etmeli, en erken dönemde etkili tedaviye başlamalıyız Özkara Ş.’in “Sağlık kurumlarında tüberküloz bulaşması ve alınması gereken önlemler” isimli derleme yazısınında belirttiği üzere, sağlık çalışanlarına tüberkülozun bulaşmamaması için gereken önlemler konusunda bir kılavuz hazırlanmalıdır. Ülkemiz için uygulanabilir, sürekliliği sağlanabilir ve maliyeti karşılanabilir çözümler ortaya konulmalı ve bu kılavuzun infeksiyon kontrol komitelerince sağlık kurumlarında uygulanmasına başlanmalıdır. 
Kaynak: 112AcilFm,verem.org.tr

Editör: SerhATT Şimşek

Bu haber 1603 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER Sağlıkçı Eğitim Merkezi Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YAZARLAR
HABER ARA
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR

Web sitemize nasıl ulaştınız?


resmi ilanlar
HABER ARŞİVİ
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 30 20 7 3 68 32 63 +36
2 Beşiktaş 30 18 4 8 59 25 62 +34
3 Medipol Başakşehir 30 19 6 5 52 30 62 +22
4 Fenerbahçe 30 17 4 9 62 32 60 +30
5 Trabzonspor 30 12 8 10 53 44 46 +9
6 Göztepe 30 12 10 8 43 48 44 -5
7 Sivasspor 30 13 12 5 40 45 44 -5
8 Kayserispor 30 12 10 8 40 46 44 -6
9 Kasımpaşa 30 11 12 7 46 48 40 -2
10 Yeni Malatyaspor 30 10 12 8 35 41 38 -6
11 Bursaspor 30 10 14 6 39 41 36 -2
12 Akhisarspor 30 9 13 8 39 49 35 -10
13 Antalyaspor 30 9 13 8 36 52 35 -16
14 Atiker Konyaspor 30 8 14 8 33 36 32 -3
15 Aytemiz Alanyaspor 30 9 16 5 47 53 32 -6
16 Osmanlıspor FK 30 8 14 8 44 50 32 -6
17 Gençlerbirliği 30 7 14 9 35 49 30 -14
18 Karabükspor 30 3 24 3 20 70 12 -50
Takım O G M B A Y P AV
1 Çaykur Rizespor 32 18 5 9 63 36 63 +27
2 MKE Ankaragücü 32 17 7 8 51 33 59 +18
3 Ümraniyespor 32 17 8 7 46 31 58 +15
4 Boluspor 32 17 10 5 50 28 56 +22
5 Gazişehir Gaziantep FK 32 15 9 8 55 33 53 +22
6 Altınordu 32 15 10 7 54 43 52 +11
7 BB Erzurumspor 32 13 9 10 51 42 49 +9
8 Elazığspor 32 13 11 8 50 38 47 +12
9 Balıkesirspor Baltok 32 14 11 7 51 45 46 +6
10 İstanbulspor 32 13 12 7 39 37 46 +2
11 Adanaspor 32 12 13 7 41 49 43 -8
12 Giresunspor 32 11 13 8 43 39 41 +4
13 Eskişehirspor 32 11 14 7 58 54 37 +4
14 Adana Demirspor 32 10 15 7 42 46 37 -4
15 Denizlispor 32 9 15 8 38 46 35 -8
16 Samsunspor 32 7 11 14 28 41 35 -13
17 Manisaspor 32 7 22 3 30 73 15 -43
18 Gaziantepspor 32 2 26 4 14 90 1 -76
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 32 22 4 6 60 14 72 +46
2 Menemen Belediyespor 32 21 4 7 62 22 70 +40
3 Afjet Afyonspor 32 20 5 7 60 29 67 +31
4 Sivas Belediyespor 32 18 5 9 54 27 63 +27
5 Keçiörengücü 32 18 7 7 74 37 61 +37
6 Sancaktepe Belediyespor 32 15 6 11 51 30 56 +21
7 İnegölspor 32 16 9 7 47 40 55 +7
8 Sarıyer 32 13 14 5 42 41 44 +1
9 Etimesgut Belediyespor 32 11 13 8 39 40 41 -1
10 Kastamonuspor 1966 32 12 17 3 42 44 39 -2
11 Tokatspor 32 10 13 9 35 45 39 -10
12 Eyüpspor 32 11 16 5 52 60 38 -8
13 Amed Sportif 32 10 14 8 36 40 35 -4
14 Bodrumspor 32 9 16 7 37 52 34 -15
15 Bucaspor 32 9 15 8 46 57 32 -11
16 Tuzlaspor 32 8 16 8 37 49 32 -12
17 Kocaeli Birlikspor 32 4 24 4 28 73 13 -45
18 Mersin İdmanyurdu 32 1 30 1 19 121 17 -102
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa BBSK 32 23 3 6 60 22 75 +38
2 Kemerspor 2003 32 15 6 11 61 41 56 +20
3 Bayburt Grup Özel İdare 32 15 6 11 44 29 56 +15
4 Ofspor 32 15 11 6 38 26 51 +12
5 Bayrampaşa 32 14 9 9 39 33 51 +6
6 Düzcespor 32 13 7 12 39 33 51 +6
7 Halide Edip Adıvar SK 32 13 8 11 44 29 50 +15
8 Erbaaspor 32 12 11 9 44 40 45 +4
9 Batman Petrolspor 32 11 10 11 40 34 44 +6
10 Yeni Altındağ Bld. 32 10 13 9 39 42 39 -3
11 Çatalcaspor 32 9 13 10 27 35 37 -8
12 Kozan Belediyespor 32 10 16 6 40 49 36 -9
13 Yomraspor 32 9 14 9 22 40 36 -18
14 Erzin Belediyespor 32 9 17 6 32 51 33 -19
15 Bergama Belediyespor 32 8 16 8 34 53 32 -19
16 12 Bingölspor 32 6 13 13 27 41 31 -14
17 Orhangazi Belediyespor 32 6 14 12 30 47 30 -17
18 Çanakkale Dardanel SK 32 5 16 11 34 49 26 -15
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
20.04.2018 20:00 İstanbul Başakşehir 3 - 1 Kayserispor
21.04.2018 19:00 Aytemiz Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray
21.04.2018 16:00 Trabzonspor 0 - 2 Demir Grup Sivasspor
21.04.2018 13:30 Gençlerbirliği 0 - 3 Osmanlispor FK
21.04.2018 13:30 Kardemir Karabükspor 1 - 4 Bursaspor
22.04.2018 16:00 Atiker Konyaspor 2 - 0 Kasımpaşa
22.04.2018 16:00 Teleset M. Akhisarspor 1 - 1 Göztepe
22.04.2018 19:00 Beşiktaş 3 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
20.04.2018 18:00 Altınordu 3 - 0 Manisaspor
21.04.2018 15:00 Boluspor 3 - 1 İstanbulspor
21.04.2018 13:00 Elazığspor 2 - 3 Adanaspor
21.04.2018 15:15 Gaziantepspor 1 - 4 Eskişehirspor
22.04.2018 15:30 Ankaragücü 4 - 0 Gaziantep Bykşhr Bld.
22.04.2018 13:00 Samsunspor 2 - 2 Denizlispor
22.04.2018 18:00 Balıkesirspor 1 - 1 Umraniyespor
22.04.2018 18:00 Ç.Rizespor 1 - 0 Giresunspor
22.04.2018 15:30 Adana D.Spor 2 - 3 Erzurum BB
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
22.04.2018 15:30 Afjet Afyonspor 4 - 0 Kastamonuspor
22.04.2018 15:30 Bodrumspor 2 - 1 Etimesgut Belediyespor
22.04.2018 15:30 Tuzlaspor 1 - 1 Eyüpspor
22.04.2018 15:30 Mersin İ.Y. 1 - 2 Sarıyer
22.04.2018 15:30 Tokatspor 1 - 2 İnegölspor
22.04.2018 15:30 Keçiörengücü 0 - 0 Amed Sportif
22.04.2018 15:30 Bucaspor 1 - 1 Menemen Bld.
22.04.2018 15:30 4 Eylül Bld. 4 - 2 Kocaeli Birlik Spor
22.04.2018 15:30 Hatayspor 1 - 1 Sancaktepespor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
22.04.2018 15:30 Erzin Belediyespor 1 - 4 Ofspor
22.04.2018 15:30 Orhangazispor 4 - 0 Erbaaspor
22.04.2018 15:30 Yomraspor 0 - 0 Bayburt Genclikspor
22.04.2018 15:30 12 Bingolspor 0 - 0 Dardanelspor
22.04.2018 15:30 Catalcaspor 1 - 1 Kozan Belediyespor
22.04.2018 15:30 Manisa Büyükşehir Belediyespor 2 - 1 Batman Pet.
22.04.2018 15:30 Bayrampaşa 1 - 2 Bergama Belediyespor
22.04.2018 15:30 Tekirova Bld. 0 - 1 Halide Edip Adivar Spor
22.04.2018 15:30 Duzcespor 0 - 0 Yeni Altindag Belediyespor
GÜNLÜK BURÇ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
YUKARI YUKARI